PARTNER PORTALU
  • BGK

Znamy szczegóły założeń do budżetu na 2012 r.

  • PAP    5 kwietnia 2011 - 16:53

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął przedłożone przez Ministra Finansów założenia do budżetu państwa na 2012 r. z 4 proc. PKB i 2,8 proc. inflacji średniorocznej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.
Rada Ministrów przyjęła także Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2011-2014, propozycje średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2012 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

CIR poinformowało, że na potrzeby projektu budżetu na 2012 r. przyjęto, iż PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 4 proc., a w cenach bieżących wyniesie 1 bln 619,1 mld zł. Założono, że inflacja średnioroczna wniesie 2,8 proc., a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 3 tys. 624 zł.

Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 5,8%, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 2,9%, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - 6,1%, wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej - o 1,3%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku - 10%" - czytamy w komunikacie. 

Zgodnie z propozycją MF, w przyszłym roku w gospodarce narodowej zatrudnienie będzie miało 10 mln 182 tys. osób, a zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej ma wynieść 551 tys. 342 osób. Nie przewidziano waloryzacji wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

"Oczekuje się, że w 2012 r. realne tempo wzrostu PKB w Polsce, pomimo znacznego ograniczenia wkładu w ten wzrost ze strony popytu publicznego, utrzyma się na poziomie 4 proc. Spadek popytu publicznego związany będzie także z kończącą się perspektywą finansową 2007-2013" - napisano.

Miejsce inwestycji publicznych w tworzeniu wzrostu gospodarczego powinny stopniowo przejmować inwestycje prywatne. Jednocześnie dobra sytuacja na rynku pracy powinna wspierać popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych, którego wzrost w 2012 r. powinien wynieść ok. 3,9 proc.

CIR podało, że na poziom dochodów budżetowych w 2012 r. wpływ będą miały między innymi skutki zmian systemowych wprowadzonych w 2011 r. "Do zwiększenia dochodów budżetowych przyczynią się przede wszystkim: podwyżka stawek VAT, ograniczenie prawa do odliczeń VAT od samochodów osobowych z homologacją ciężarową (tzw. auta z kratką) oraz paliw używanych do ich napędu, likwidacja ulg w podatku akcyzowym z tytułu dodawanych biokomponentów do paliw silnikowych" - napisano.

Poinformowano także o planowanej w 2012 r. podwyżce akcyzy na papierosy oraz zmianie Ordynacji podatkowej, która ma ograniczyć możliwości unikania podatku od zysków kapitałowych uzyskiwanych z lokat bankowych.

"W przyszłym roku planowana jest także zmiana sposobu płacenia grudniowej zaliczki podatku dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ma ułatwić przedsiębiorcom rozliczanie bieżących należności podatkowych i spowodować poprawę płynności przedsiębiorstw pod koniec roku" - tłumaczy rząd.

Rada Ministrów uważa, że spodziewana w 2012 r. poprawa na rynku pracy będzie pozytywnie oddziaływać na wpływy z podatku PIT oraz z podatków od działalności gospodarczej. "Będzie to głównie spowodowane poprawiającą się kondycją przedsiębiorstw oraz ograniczeniem rozliczania strat poniesionych w okresie spowolnienia gospodarczego" - napisano w komunikacie.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.