PARTNER PORTALU
  • BGK

ZPP: Bezpłatna pomoc prawna pogrąży powiatowe budżety

  • AW    12 listopada 2015 - 09:32
ZPP: Bezpłatna pomoc prawna pogrąży powiatowe budżety

Powiaty zobowiązane zostały do zapewnienia właściwego wyposażenia lokali, w których będą funkcjonowały punkty (fot.fotolia)

Brak spójności pomiędzy przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wprowadzającymi z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej rodzi obawy w powiatach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Nowym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej jakie przypisano samorządom powiatowym jest organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Niedawno uchwalone przepisy nakładają na powiaty obowiązek utworzenia i prowadzenia punktów nieodpłatnej pomoc prawnej.

Za mało na obsługę organizacyjno-techniczną zadania

Na realizacje tego zadania powiat ma otrzymać dotację z budżetu państwa, która w 97% będzie przeznaczona na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów a w zaledwie 3% na obsługę organizacyjno-techniczną zadania.

Związek Powiatów Polskich w trakcie prac nad projektem ustawy wielokrotnie podnosił, że koszty obsługi zadania są niedoszacowane. W oficjalnym stanowisku krytykuje teraz przyjęte rozwiązania i apeluje o ponowne przeanalizowanie tej kwestii i powzięcie stosownej inicjatywy ustawodawczej.

- Jak pokazuje praktyka, środki które zgodnie z założeniami ustawy mają zostać przeznaczone na obsługę organizacyjno-techniczną zadania, nie pokryją rzeczywistych kosztów jego realizacji w tym zakresie – czytamy w stanowisku ZPP.- Powiaty zobowiązane zostały do zapewnienia właściwego wyposażenia lokali, w których będą funkcjonowały punkty. Ponadto powiat musi zapewnić dostęp punktu do sieci telefonicznej i teleinformatycznej. Nie można także zapomnieć o kosztach jakie powiaty będą ponosiły na bieżące funkcjonowanie punktu obejmujące opłaty za media, zapewnienie materiałów biurowych oraz koszty pracownicze.

Ludwik Węgrzyn, prezes ZPP podkreśla, że brak reakcji ze strony prawodawcy może skutkować występowaniem przez powiaty z roszeniem, o którym mowa w art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Brak informacji o wysokości dotacji

Problemem jest też to, że starostowie nie otrzymali informacji od wojewodów o wysokości dotacji, co uniemożliwia powiatom ujęcie tych środków w projektach budżetu na 2016 r.

- Do końca 2015 r. powiaty są zobowiązane do zawarcia szeregu umów, które mają umożliwić realizację zadania od 1 stycznia 2016 r., co jest równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązań po stronie powiatu. Brak spójności pomiędzy przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wprowadzającymi z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej rodzi uzasadnione obawy pracowników samorządowych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – czytamy w stanowisku związku.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.