PARTNER PORTALU
  • BGK

Związek Gmin Wiejskich RP: projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej łamie Konstytucję

  • MIW    25 stycznia 2018 - 21:39
Związek Gmin Wiejskich RP: projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej łamie Konstytucję
Aprobata lokalnych społeczności i władz samorządowych wobec górniczych inwestycji zwykle bazowała na spodziewanych dochodach (fot. PTWP)

Związek Gmin Wiejskich RP negatywnie zaopiniował rządowy projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Zdaniem Zarządu w obecnym kształcie projekt ten narusza bowiem konstytucyjną zasadę samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, wyrażającą się w szczególności zakazem pozbawiania samorządu terytorialnego dochodów własnych bez jednoczesnych zmian w zakresie jego zadań.
• ZGWRP zarzuca, że projekt narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego arbitralnie pozbawiając gminy górnicze części dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

• Podkreśla, że realizacja zadań własnych gmin górniczych wymaga ponadstandardowych nakładów finansowych i organizacyjnych, a każdorazowe ograniczenie wpływów tytułem opłaty eksploatacyjnej wiąże się z pogorszeniem sytuacji mieszkańców.

• Związek apeluje do gmin górniczych o podejmowania uchwał z wyrazami poparcia dla tego stanowiska, których adresatem będzie „rząd, parlament, parlamentarzyści regionu oraz Minister Środowiska”. Zabiega też o spotkanie z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem.

W swym stanowisku związek zwraca uwagę, że organy władzy centralnej są wyposażone w daleko idącą swobodę w kształtowaniu ustroju administracji geologicznej i w określaniu sposobu realizacji zadań państwa w zakresie geologii.

- Dokonywanie zmian w tym zakresie nie może jednak być finansowane z uszczuplenia dochodów własnych JST – czytamy w stanowisku. Jak podkreśla związek, nie budzą zrozumienia strony samorządowej argumenty wskazujące na możliwość zwiększenia nakładów na poszukiwanie nowych złóż, które mogą przyczynić się do rozpoczęcia działalności górniczej na terenie gmin, w których taka działalność dotychczas nie była prowadzona (co wpłynie na możliwość zwiększenia przez te gminy wpływów z podatków i opłat).

- Wskazane gminy znajdą się bowiem w takiej samej sytuacji jak gminy, na terenie których obecnie prowadzone jest wydobycie. Dodatkowe wpływy z podatków i opłat (przy zakładanym podziale dochodów z opłaty eksploatacyjnej) mogą być niewystarczające do sfinansowania zwiększonych kosztów realizacji zadań własnych związanych z wpływem działalności górniczej – argumentuje ZGWRP. Przypomina zarazem, że kwestie te mają duży wpływ na stosunek lokalnej społeczności do lokalizacji inwestycji górniczych. Zarówno te społeczności, jak i władze samorządowe w tych miejscowościach, gdzie w ostatnim czasie odkryto nowe złoża budowały „na kalkulacji dochodów własnych wynikających z dotychczasowych przepisów w tym zakresie”.

Jak w dalszej części pisma stwierdza ZGWRP, projekt narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego, pozbawiając gminy górnicze części dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w sposób „zupełnie arbitralny, w trakcie okresu eksploatacji złóż i związanej z tym ingerencji w środowisko, w sposób godzący w trwające i zamierzone działania gmin na rzecz tworzących je wspólnot samorządowych, a podyktowane koniecznością niwelacji negatywnych skutków działalności górniczej.”

- W ocenie Zarządu ZGWRP z tych względów Projekt w obecnym brzmieniu wymaga – we wskazanym zakresie – modyfikacji i rezygnacji z ograniczenia omawianych dochodów własnych gmin – kategorycznie stwierdza Związek.

Czytaj: Inwestorzy chcą nowych kopalni. A gminy? Niekoniecznie

Zarząd ZGWRP podkreśla, że projektodawcy winni uwzględnić szczególną charakterystykę zadań realizowanych przez gminy, na terenie których prowadzona jest eksploatacja. Górniczy charakter tych gmin wpływa bowiem bezpośrednio na sposób oraz koszt realizacji zadań publicznych m.in. w zakresie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, ochrony zdrowia, środowiska, przyrody i gospodarki wodnej czy ładu przestrzennego.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.