PARTNER PORTALU
  • BGK

Związek Powiatów Polskich ws. zmian prawnych dotyczących samorządów

  • PAP/JS    6 marca 2017 - 20:58
Związek Powiatów Polskich ws. zmian prawnych dotyczących samorządów
Uczestniczący w obradach marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa przekonywał, że "dzisiaj samorządu trzeba bronić, jak Częstochowy" (fot. Facebook)

O niepokoju wobec zmian legislacyjnych zmierzających do "recentralizacji" szeregu zadań samorządów rozmawiali w poniedziałek w Częstochowie uczestnicy nadzwyczajnego zgromadzenia ogólnego Związku Powiatów Polskich.
Związek Powiatów Polskich skupia 315 powiatów i miast na prawach powiatu spośród 379 wszystkich powiatów w Polsce. Jego członkowie zebrali się na Jasnej Górze, gdzie m.in. uczestniczyli w mszy, a potem dyskutowali nad przyjęciem stanowisk w sprawach m.in. reformy oświaty, służby zdrowia, dochodów samorządów czy roli samorządu w państwie.

Prezes związku, starosta bocheński Ludwik Węgrzyn wyjaśniał zorganizowanie nadzwyczajnego zgromadzenia ZPP "nadzwyczajną sytuacją". "Jest powszechna niewiedza, co dalej z samorządem, nie tylko na szczeblu powiatowym" - ocenił Węgrzyn.

"Praktycznie realizuje się likwidację zespolenia administracji rządowej z administracją samorządową, bo służby, inspekcje i straże już tylko tytularnie są zespolone ze starostą. Mówimy o bezpieczeństwie zdrowotnym, gdzie wrzuca się nowe zadania, nie zabezpieczając środków, ale i o oświacie, (…) gdzie za dwa lata w szkołach średnich, technikach, liceach, zbiegną się dwa roczniki" - wymieniał prezes związku powiatów.

Zaakcentował też brak wiedzy samorządowców, które szpitale powiatowe znajdą się w tzw. sieci szpitali. Przypomniał przy tym, że to właśnie powiaty prowadzą najwięcej szpitali w Polsce - 476 placówek.

Uczestniczący w obradach marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa przekonywał, że "dzisiaj samorządu trzeba bronić, jak Częstochowy". Zaznaczył, że jeszcze niedawno, podczas obchodów 25-lecia polskiej samorządności, "wszyscy zgodnie twierdzili, że reforma samorządowa jest najbardziej udaną reformą w Polsce". "Niespełna rok później słyszymy, że władzę samorządową trzeba ograniczać. Dzisiaj dokonuje się zamach na polski samorząd, odbiera się kompetencje. Koszty niepotrzebnych reform - tych w służbie zdrowia czy oświacie - ostatecznie zapłacą samorządy" - diagnozował Saługa.

Kwestia finansów samorządów powiatowych była jednym z pierwszych punktów spotkania. "Nie ma samorządności bez samodzielności finansowej. Jeżeli w powiatach, gminach nie będzie środków, nie będzie możliwości realizowania zadań" - podkreślił Węgrzyn.

W kontekście deklarowanej niepewności powiatów co do ich przyszłości, przedstawiciele władz związku przygotowali m.in. projekt stanowiska dotyczącego roli samorządu terytorialnego w państwie. Napisali w nim m.in., że ich niepokój budzi "dokonywana w bieżącej kadencji Parlamentu konsekwentna recentralizacja państwa".

Uznali przy tym, że większość zmian ograniczających uprawnienia i swobodę działania samorządów jest lub będzie w proponowanym kształcie niekonstytucyjna (za takie uznali m.in. zwiększenie wpływu kuratora oświaty na funkcjonowanie samorządowych organów prowadzących czy zapowiedzi wyłączenia spod zespolenia na poziomie powiatu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz tworzenia w ramach nowej struktury zarządzania wodami jednostek działających w skali powiatu, ale niezależnych od nich).

W projekcie stanowiska zaznaczono też, że środowisko samorządowe jest zaskakiwane inicjatywami, "których uzasadnienie ma niewiele wspólnego z rzeczywistymi skutkami". Jako przykłady podano inicjatywę związaną z ograniczeniem liczby kadencji pełnienia funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) czy projekt reformy ustroju miasta Warszawy.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.