PARTNER PORTALU
  • BGK

Zwrot opłaty za kartę pojazdu bez odsetek

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    12 sierpnia 2011 - 06:44
Zwrot opłaty za kartę pojazdu bez odsetek

Rejestrujący pojazd może się domagać zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, która była pobierana niezgodnie z prawem, ale bez odsetek.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, że nawet jeśli opłata za wydanie karty pojazdu została pobrana przez organ administracji niesłusznie, to w momencie zwrotu tej opłaty nie przysługują odsetki – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

W ocenie sądu przepisy prawa o ruchu drogowym nie zawierają podstawy prawnej do ich naliczenia. Sąd podkreślił, że nienależnie pobrane opłaty nie mogą być też traktowane jako nadpłaty podatku w rozumieniu ordynacji podatkowej.

W rozpatrywanej sprawie prezydent miasta odmówił zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu uiszczonej na podstawie przepisu rozporządzenia ministra infrastruktury (DzU z 2003 r. nr 137, poz. 1310 z późn. zm.), który zakwestionował Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 17 stycznia 2006 r. (sygn. akt U 6/04).

Przepis ten wprowadzał opłatę za kartę pojazdu w wysokości 500 zł, co w ocenie trybunału było niewspółmierne do rzeczywistych kosztów druku i dystrybucji. Po wejściu w życie orzeczenia opłata została ustalona na 75 zł. Dlatego też, zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi, kwota zwrotu wynosi 425 zł, ale bez odsetek ustawowych. Wyrok jest nieprawomocny – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • KartaPojazduZwrotOplaty , 2013-11-26 19:05:43

    Zasady rozliczania – Zwrot opłat za karty pojazdów Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w przypadku większej ilości kart pojazdów nie pobieramy żadnych zaliczek od sprawy, a rozliczenie odbywa się po zakończeniu postępowania sądowego tj. po przelaniu roszczenia przez dłużnika. ...Przy pojedynczych sprawach wynagrodzenie jest zryczałtowane co jest związane oczywiście z zaangażowaniem czasu oraz nakładu pracy w tego typu sprawach. Liczymy na Państwa wyrozumiałość, a każda jedna sprawa jest dla nas tak samo ważna jak inne. Jakość obsługi potwierdziły liczne, precedensowe wygrane na rzecz naszych klientów. mail:kancelaria.prawna.mdp@gmail.com  rozwiń
  • Padjas Kancelaria Prawna, 2012-07-14 19:05:15

    Przedsiębiorcy mogą się jeszcze ubiegać o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 67/11). Roszczenie przedsiębiorcy o zwrot nienależnie pobranej opłaty z tytułu wydania karty pojazdu, uiszczonej w związku z rejestracją pojazdu sprowadzonego w ramach d...ziałalności gospodarczej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, nie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. Osobiście odradzam dochodzenia zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu na drodze sądowoadministracyjnej. Poza tym zarówno zgodnie z orzecznic­twem sądów administracyjnych jak i Sądu Najwyższego możliwe jest także roszczenie cywilne. Kolejną niedogodnością jest sama opłata są­dowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, która wynosi 200,-zł czyli o wiele więcej aniżeli w postępowaniu cywilnym. Ostatnie orzecze­nia Sądu Najwyższeszego wskazują, że do zwrotu jest nie tylko kwota 425,-zł , ale również 75,-zł . Ponadto roszczenia mogą dochodzić przed­siębiorcy, bo nie stosuje się art. 118 k.c.  rozwiń