PARTNER PORTALU
  • BGK

200 mln euro na transport i wsparcie PPP

  • AW    17 stycznia 2012 - 15:13
200 mln euro na transport i wsparcie PPP

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach Funduszu TEN-T. Łączna kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu to 200 mln euro.
Jak podaje ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, pomoc finansowa Unii Europejskiej w ramach transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) zostanie rozdysponowana pomiędzy wnioskodawców ze wszystkich krajów UE w ramach Programu Rocznego (Annual programme) w następujący sposób:

- 25 mln EUR na rozwój zintegrowanego i multimodalnego systemu transportowego. - Priorytet ten obejmuje prace studialne i inwestycyjne dot. platform intermodalnych oraz węzłów łączących różne rodzaje transportu. Celem projektów powinno być zwiększenie udziału ekologicznych sektorów transportu (kolejowego, żeglugi śródlądowej oraz morskiego) w transporcie towarowym;

- 35 mln EUR na rozwój infrastruktury wspierający adaptację do zmian klimatu i redukcję wpływu transportu na środowisko.- Priorytet obejmuje prace przygotowawcze umożliwiające wprowadzenie i wykorzystanie nowych technologii oraz paliw alternatywnych w celu wspierania zrównoważonego transportu. Ponadto wsparcie otrzymać mogą prace studialne i inwestycyjne zmniejszające wpływ transportu morskiego na środowisko;

- 100 mln EUR na przyspieszenie wdrażania projektów TEN-T.- Priorytet obejmuje prace studialne przyśpieszające wdrożenie projektów (np. studia środowiskowe, projekty budowlane, studia wykonalności). Ponadto dofinansowanie mogą otrzymać dojrzałe projekty inwestycyjne (dla sektorów: drogowego, kolejowego, Systemów Zarządzania Ruchem Lotniczym, portów morskich oraz żeglugi śródlądowej) możliwe do realizacji do 2014 r., dla których środki TEN-T będą stanowiły wypełnienie luki finansowej oraz dla których odpowiednio zostanie wykazana wartość dodana wsparcia UE;

- 15 mln EUR na wsparcie Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) oraz nowatorskich instrumentów finansowych.- Priorytet obejmuje wsparcie projektów bazujących na PPP oraz nowatorskich instrumentach finansowych. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, dla których PPP zostało zidentyfikowane jako preferowana opcja wdrożenia. Ponadto wsparcie mogą otrzymać prace studialne dla projektów, które potencjalnie mogą być realizowane w ramach PPP;

- 25 mln EUR na wsparcie długoterminowego wdrożenia sieci TEN-T, w szczególności rozwoju korytarzy.- Priorytet obejmuje projekty z zakresu wdrożenia korytarzowego podejścia do realizacji działań inwestycyjnych na sieci TEN-T. Projekty takie muszą obejmować: aspekt multimodalny, opcje inwestycyjne (np. wykorzystanie środków publicznych i prywatnych) oraz efektywne struktury zarządzania. Celem priorytetu jest wypracowanie najlepszych rozwiązań związanych z korytarzowym podejściem do sieci TEN-T.

Przewodnik dla wnioskodawców i formularze wniosków można znaleźć na stronie www.transport.gov.pl

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 13 kwietnia 2012 r. Wcześniej jednak projekty zgłaszane przez polskie podmioty muszą uzyskać akceptację Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.