PARTNER PORTALU
  • BGK

220 przedwsięwzięć w PPP

  • JL    13 września 2010 - 11:26
220 przedwsięwzięć w PPP

Praktyka PPP powoli, ale pozytywnie weryfikuje teorię. Ponad 220 przedsięwzięć przygotowywanych obecnie w Polsce może zostać zrealizowanych w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.
To niewątpliwie sukces ubiegłorocznej ustawy z „pakietu Szejnfelda”, która wyeliminowała zbędne obciążenia administracyjne oraz zlikwidowała biurokratyczne ograniczenia i tym samym tchnęła nowe życie w tę formę współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi.

Według dostępnych danych już w 2009 r., a więc w pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy, podmioty publiczne zgłosiły 41 projekty do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ostatecznie zaakceptowano 34 projekty, co powinno zostać uznane za dobry wynik, zważywszy na to, że nowe rozwiązania wymagają czasu, aby przełożyć się na konkretne działania w praktyce.

Twórca nowej ustawy, były wiceminister gospodarki, poseł Adam Szejnfeld od początku był pełen optymizmu wobec możliwości samorządów w wykorzystywaniu nowych instrumentów.

– Wiedziałem, że przygotowaliśmy bardzo dobrą i potrzebną ustawę. Byłem jednak przekonany, że potrzeba będzie więcej czasu, aby administracja publiczna, a szczególnie samorządowcy, przekonali się do nowych możliwości – mówi Adam Szejnfeld.

Ten rok, pod względem liczby zgłoszonych przedsięwzięć PPP, powinien być lepszy niż poprzedni. Jak wynika z danych prezentowanych w „Biuletynie Zamówień Publicznych” oraz „Tenders European Daily”, tylko w pierwszym półroczu 2010 polskie samorządy zgłosiły kolejne 38 projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W Polsce łącznie, jak wynika z raportu Fundacji Centrum PPP,  przygotowywanych jest ponad 220 przedsięwzięć, do których realizacji rozważana jest formuła PPP lub jej odmiana w postaci koncesji na roboty budowlane lub usługi. Najbardziej aktywne w tym zakresie są: Mazowsze, Wielkopolska i Śląsk, a z miast: Poznań, Warszawa i Kraków.

Jeśli chodzi o sektory gospodarki, które w Polsce cieszą się największym zainteresowaniem w kontekście wykorzystania PPP i koncesji, to przede wszystkim infrastruktura sportowo-rekreacyjna, szeroko rozumiana infrastruktura związana z transportem (drogi, autostrady, parkingi) oraz ochrona zdrowia i rewitalizacja.

Mimo tak znacznego zainteresowania ideą partnerstwa publiczno-prywatnego, konieczne są inicjatywy promujące PPP.

– Władze centralne oraz organizacje pozarządowe powinny z większym natężeniem i determinacją promować nową formułę i wspierać realizację zadań przy jej wykorzystaniu. Potrzebne jest dodatkowe ppp, tj. promocja, promocja, promocja – uważa Adam Szejnfeld.

Kampanię informacyjną na ten temat prowadzi Ministerstwo Gospodarki. Pod auspicjami resortu organizowane są konferencje, seminaria, a także warsztaty skupiające się na tej tematyce.

Nie do przecenienia jest rola organizacji pozarządowej, jaką jest Fundacja Centrum PPP, które upowszechnia tę formę współpracy. Konieczne są jednak kolejne inicjatywy w tym względzie oraz działania nie tylko upowszechniające ale także wspierające PPP. Potrzebny jest także przykład z góry, np. inicjatywa PPP podjęta bezpośrednio przez rząd.

W multimediach raport Centrum PPP o poziomie realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (2)

  • sekretarz@somonino.pl, 2010-09-14 13:23:22

    A ja zadam pytanie dotyczące możliwości zastosowania ustawy ppp w odniesieniu do zamiaru pobudowania przedszkola publicznego na terenach przekazanych gminie przez starostę za zgodą wojewody właśnie pod taki cel z wykorzystaniem partnera prywatnego, czy to jest zgodne z prawem obecnie obowiązującym?...  rozwiń
  • Prywaciarz, 2010-09-14 08:19:25

    Wcale nie jest tak dobrze. Ciągle wladze podchodzą nieufnie do partnera prywatnego, jakby uważały, że chce on je wykiwać.