Gmina łatwiej wybierze firmę do wspólnej inwestycji

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna
  • 03-08-2010
  • drukuj
Gmina musi do wspólnych inwestycji z biznesem stosować partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesje, ale gdy przedsięwzięcie nie ma cech PPP, współpracę można oprzeć na zasadach ogólnych.
Gmina łatwiej wybierze firmę do wspólnej inwestycji

Samorządy łatwiej wyłonią przedsiębiorcę do partnerskiego projektu. Przepisy przesądzają: gminy mogą wtedy sięgnąć po stare i sprawdzone procedury z kodeksu cywilnego oraz z kodeksu spółek handlowych. Tylko w razie wniesienia przez partnera publicznego nieruchomości jako wkładu własnego do projektu PPP trzeba będzie stosować ustawę o gospodarce nieruchomościami. Tę ważną zmianę w przepisach o PPP wprowadziła 17 lipca ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675) – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wcześniej gmina mogła wybierać przedsiębiorcę, stosując przepisy o koncesji lub prawo zamówień publicznych. Nie było pewne, co zrobić, gdy obie z tych ścieżek nie miały zastosowania. Nowelizacja przesądziła, że można wówczas stosować zasady ogólne.

Przedsiębiorcę należy wtedy wybrać w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności. Oznacza to, że w niektórych wypadkach podmioty publiczne mogą stosować wewnętrzne regulaminy w celu wyboru partnera.

Chodzi o sytuację, w której przedmiot partnerstwa obejmuje zamówienia i koncesje wyłączone z zakresu stosowania tych ustaw, np. usługi telekomunikacyjne.

W praktyce zdarza się także, że niektóre wspólne inwestycje samorządów i biznesu w ogóle nie pasują zarówno do przepisów o PPP, jak i koncesji. Wtedy zdaniem ekspertów można budować własne modele PPP oparte na kodeksie cywilnym.

Nie można jednak chodzić na skróty i pod byle pretekstem unikać stosowania ustawy o PPP czy ustawy koncesyjnej. Samorządy mogą opierać współpracę z przedsiębiorcami na zasadach ogólnych, pod warunkiem że taka inwestycja nie ma typowych cech PPP. Inaczej to omijanie prawa – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.