PARTNER PORTALU
  • BGK

Które województwo jest najlepsze w inwestycjach PPP?

  • pt    21 stycznia 2014 - 13:43
Które województwo jest najlepsze w inwestycjach PPP?

Zdecydowanym liderem na rynku PPP w ujęciu regionalnym jest województwo małopolskie. Tamtejsze projekty realizowane w trybie PPP mogą być przykładem dla innych samorządów.
Spośród wszystkich wszczętych w Polsce postępowań w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym 21 proc. zakończyło się zawarciem umowy, a 16 proc. znajduje się w fazie proceduralnej, biegnie np. termin składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu lub trwa faza negocjacji (dane na 30 września 2013 r.) – wynika z raportu „Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój PPP w Polsce”, wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

Czytaj też: Gminom brakuje odwagi w kontraktach PPP

Jak wynika z raportu ponad połowa wszystkich wszczętych postępowań (63 proc.) została unieważniona z różnych przyczyn, spośród których najczęściej wymienianymi są: brak zainteresowania strony prywatnej przedsięwzięciem lub złożenie ofert, które nie mogły być uwzględnione z powodów formalnych lub ekonomicznych.

Zdecydowanym liderem na rynku ppp w ujęciu regionalnym jest województwo małopolskie. Projekty z Krakowa realizowane w trybie ppp mogą być przykładem dla innych samorządów.

Kraków, podobnie jak Poznań dla województwa Wielkopolskiego i Wrocław dla województwa dolnośląskiego, jest wzorem projektów (głównie koncesyjnych), które mogą być podstawą do realizacji dla mniejszych podmiotów. W pewnym zakresie może on działać również na Mazowszu, choć w tym przypadku skala przedsięwzięć realizowanych w Warszawie mogłaby być większa – piszą autorzy raportu.

Rynek śląski ma wielu lokalnych promotorów, podobnie jak pomorski. Na uwagę zasługuje region świętokrzyski, który nie może pochwalić się wieloma postępowaniami, jednak stał się inspiracją dla zwolenników projektów hybrydowych w trudnym sektorze sportu i rekreacji. Mimo relatywnie niewielkiej populacji,dość aktywny jest region opolski.

Warto odnotować rosnące zainteresowanie formułą ppp w regionie kujawsko-pomorskim, opolskim i lubelskim. Najwidoczniej potencjału w tym zakresie nie zamierza realizować region zachodnio-pomorski i łódzki, gdzie zainicjowano mniej postępowań niż w regionach wschodnich (podlaskie, podkarpackie i lubelskie).

Proporcja postępowań i realnych przedsięwzięć jest zbliżona w Małopolsce, na Mazowszu i w Wielkopolsce. Realnie mniej konkretnych przedsięwzięć przeprowadza się na Dolnym Śląsku. Za to relację między liczbą konkretnych przedsięwzięć, a uruchamianymi procedurami, korzystniejszą niż w reszcie Polski, zauważono na Śląsku, gdzie odnotowano najwięcej postępowań zakończonych zawarciem umowy.

Relacja ta jest korzystna również w przypadku Pomorza i Opolszczyzny, a mniej korzystnie układa się w Małopolsce i na Mazowszu, wskazując również relatywną słabość rynku podlaskiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego.

Województwa podlaskie, łódzkie, świętokrzyskie oraz podkarpackie nie zawarły żadnej umowy na skutek wszczętych postępowań. Dobre efekty przyniosły natomiast działania podmiotów publicznych zlokalizowanych na Śląsku.

Zbliżoną realną skuteczność może wykazać najaktywniejszy na rynku ppp samorząd małopolski, dolnośląski i mazowiecki. Korzystnie na tym tle wypada region pomorski, a relatywnie słabo Wielkopolska i województwo opolskie.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.