Nabór zgłoszeń przedsięwzięć ppp w ramach Konkursu 3P

Do 5 kwietnia trwa nabór zgłoszeń przedsięwzięć przedsięwzięć planowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach drugiej edycji Konkursu 3P.
Nabór zgłoszeń przedsięwzięć ppp w ramach Konkursu 3P

Podmioty publiczne, które planują realizację zadań publicznych w ppp mogą starać się o uzyskanie nagrody głównej Konkursu 3P w postaci nieodpłatnego, profesjonalnego wsparcia doradczego, prawnego, ekonomicznego lub technicznego dla swoich przedsięwzięć.

Zgłoszenia do konkursu wraz z załączoną dokumentacją przedsięwzięcia ppp należy składać osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs 3P

Zgłoszenia, które wpłyną do PARP po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia można uzyskać pod nr tel.: 22 432 70 82 oraz mailowo: ppp@parp.gov.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.