PARTNER PORTALU
  • BGK

Napięta atmosfera wokół żywieckiej inwestycji

  • Gazeta Żywiecka (Tomasz Matlakiewicz)    26 lipca 2013 - 13:47
Napięta atmosfera wokół żywieckiej inwestycji

Przedsięwzięcie związane z budową szpitala powiatowego w Żywcu NIK oceniła pozytywnie. W Żywcu spokoju jednak nie ma...
Przypomnijmy, Najwyższa Izba Kontroli zbadała jak samorządy radzą sobie z inwestycjami opartymi na partnerstwie publiczno-prywatnym. Kontrolę NIK przeprowadziła w ubiegłym roku.

Czytaj też: NIK pozytywnie o PPP

Jak wypadł Żywiec? Trzeba przyznać, że pozytywnie. Żywieckie starostwo znalazło się w grupie 12 instytucji, co do których NIK nie stwierdziła żadnych uchybień, ani nieprawidłowości. W związku z tym nie inspektorzy nie wystosowali w tej sprawie wystąpień pokontrolnych. Co więcej NIK przedstawiła przedsięwzięcie żywieckiego starostwa jako przykład prawidłowego przygotowania inwestycji do formuły PPP.

Świadczyć o tym ma zdaniem instytucji kontrolnej m.in.:

• podjęcie współpracy z zewnętrznymi zespołami doradców posiadających doświadczenie w zakresie PPP,
• zaproszenie biegłych z poszczególnych dziedzin do prac w komisji przetargowej,
• korzystanie ze wsparcia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (w postaci sfinansowania udziału biegłego przy wyborze partnera prywatnego oraz opracowania oceny aspektów finansowych oferty), Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia (w postaci listów wspierających), Miasta Żywca i gmin Powiatu Żywieckiego (zawarły porozumienie w sprawie zapewnienia dostępności dla projektu),
• wykonanie studium wykonalności dla budowy w 2007 r. nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu,
• przeprowadzenie konkursu na projekt koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Szpitala wraz z wykonaniem wstępnych badań geologicznych i programu funkcjonalno-użytkowego,
• przyjęcie założenia modelu PPP - zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj i zarządzaj,
• zastosowanie prawa zamówień publicznych do wyłaniania partnerów prywatnych.

- W efekcie tych działań doszło do podpisania umowy warunkowej, która jeśli dojdzie do skutku w wyniku uzyskania finansowania przez partnera prywatnego, będzie mogła służyć za wzorcową w tego typu przedsięwzięciach - konkludują eksperci NIK. Dodajmy jeszcze że żywiecki szpital był jedną z dwóch kontrolowanych inwestycji w służbie zdrowia w ramach PPP i jednym z 16 przedsięwzięć (na 43 zbadane), które zdaniem Izby wymagały żmudnego i starannego przygotowania, a których umowy były obszerne.

W Żywcu tymczasem atmosfera wokół planowanej inwestycji jest coraz gorsza. Poseł Małgorzata Pępek na czerwcowej sesji rady powiatu zarzuciła wicestaroście Andrzejowi Kalacie, że starostwo nie informuje rzetelnie o procesie inwestycyjnym związanym z budową nowego szpitala powiatowego.

W efekcie pojawia się niepewność i wątpliwości. Dotyczą one m.in. warunków, na jakich starostwo ma przekazać pod nową inwestycję prywatnemu partnerowi nieruchomości starego i nowego szpitala oraz gwarancji, jakie starostwo miało złożyć inwestorowi. Starostwo - bezprawnie zdaniem posłanki - objęło te części umowy klauzulą „tajemnicy przedsiębiorstwa" odmawiając udostępniania tych informacji opinii publicznej. Prawdziwe poruszenie wywołało natomiast pytanie, które posłanka sformułowała na zakończenie wystąpienia. - Chciałabym zapytać wicestarostę Andrzeja Kalatę, czy prawdą jest, że przebywał pan z rodziną na wypoczynku w Dubaju na zaproszenie firmy, z którą starostwo zawarło umowę na budowę szpitala? Jeśli tak, to na czyj koszt ?KOMENTARZE (1)

  • zal.pl, 2013-07-26 16:51:23

    "Podjęcie, zaproszenie, korzystanie ze wsparcia" :) Ten szpital powinien juz dawno stac, nie tylko gminy ale i NIK sie osmiesza. To samo sie dzieje ze spalarniami w PPP w Łodzi i Gdańsku. "Studiujemy, myslimy, angazujemy" zal.pl