PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe przepisy ws. koncesji: Łatwiejsze inwestycje wodno-kanalizacyjne i rewitalizacje

  • Bartosz Dyląg    19 października 2016 - 10:25
Nowe przepisy ws. koncesji: Łatwiejsze inwestycje wodno-kanalizacyjne i rewitalizacje
Koncesje ułatwią realizację projektów w obszarze wodno-kanalizacyjnym i rewitalizacyjnym. (Fot. konstancinjeziorna.pl)

• Sejm pracuje nad uchwaleniem nowej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.
• Nowe przepisy powinny zwiększyć pewność prawną angażowania się w tego typu kontrakty przez samorząd.
• Koncesje ułatwią realizację projektów w obszarze wodno-kanalizacyjnym i rewitalizacyjnym.
Od czerwca br. Sejm pracuje nad uchwaleniem nowej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Będzie ona regulacją zastępującą przepisy obecnie funkcjonującej ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Jak wyjaśniał w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, ustawa ta ma wprowadzić bardziej przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych.

– Koncesje są, ze względu na nieobciążający budżetu samorządowego mechanizm wynagrodzenia partnera prywatnego, dość pożądanym instrumentem realizacji inwestycji i usług publicznych – podkreśla Bartosz Korbus z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Ryzyka będą bardziej wyważone

Jak wyjaśnia ekspert, nowa ustawa koncesyjna ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywa ta, po wielu latach funkcjonowania w praktyce rynku, doczekała się regulacji unijnej osobnej od „dyrektywy zamówieniowej”.

– Nowa ustawa więcej miejsca poświęca zagadnieniom podziału między stronę publiczną i prywatną ryzyka ekonomicznego występującego w ramach umowy koncesji. Pozwala też lepiej uregulować sytuacje, w których koncesja dotyczy przedsięwzięć „mieszanych”, w których koncesjonariusz zajmuje się nie tylko świadczeniem usług, ale i realizacją robót budowlanych – wyjaśnia Bartosz Korbus.

Nowe zapisy powinny zwiększyć pewność prawną angażowania się w tego typu kontrakty przez samorząd terytorialny. Łatwiej będzie jednoznacznie ustalić wartość koncesji (zamówienia) oraz zasady podziału ryzyka w projekcie, co ma istotne znaczenie dla właściwego skonstruowania mechanizmu wynagrodzenia koncesjonariusza.

Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

Istotną nowością, która może mieć wpływ na rozwój rynku, jest rezygnacja z dotychczasowego systemu kontroli zawierania umów koncesji przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne (więc w konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny) na rzecz wprowadzenia odwołań od postępowań w sprawie udzielania koncesji do Krajowej Izby Odwoławczej i dalej ewentualnie do sądu powszechnego.

– Rozwiązanie to było postulowane przez praktyków, w związku z przewlekłością postępowań przed sądami administracyjnymi, które zniechęcały przedsiębiorców do udziału w tego typu projektach – wyjaśnia Korbus.

Co więcej, istotnie poszerzona w stosunku do obecnej ustawy koncesyjnej ma być formalna droga wyboru koncesjonariuszy. Wprowadzone mają być trzy tryby takiego wyboru – odpowiadające w pewnym uproszczeniu trybom przetargu ograniczonego, nieograniczonego oraz negocjacji. Pozwoli to zredukować czas i koszty organizacji prostszych postępowań, dotyczących dobrze znanych obszarów współpracy lub też dotyczących mniejszych projektów.

Co istotne, dla praktyki wybrani koncesjonariusze nie będą musieli, tak jak dotychczas, wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym. Projekt nowej ustawy koncesyjnej ogranicza okres trwania tego typu umowy w celu zwiększenia konkurencyjności rynku koncesji, a z drugiej strony wprowadza zapisy pozwalające otworzyć rynek dla koncesjonariuszy wykonujących swą działalność gospodarczą przy uwzględnieniu innych funkcji społecznych (np. zatrudniających osoby niepełnosprawne).

– Dzięki nowej ustawie możliwe będzie szybsze udzielanie koncesji, jak również wzrosnąć powinien udział mniejszych podmiotów gospodarczych w tego typu przedsięwzięciach. Należy się też spodziewać, że koncesje ułatwią realizację projektów w obszarze wodno-kanalizacyjnym i rewitalizacyjnym – podkreśla ekspert Instytutu PPP.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.