PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowy Sącz: budowa sądu w formule PPP coraz bliżej

  • pt    28 stycznia 2015 - 14:41
Nowy Sącz: budowa sądu w formule PPP coraz bliżej
Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy o PPP, budynek sądu zostanie przekazany do użytkowania w terminie 39 miesięcy od dnia jej podpisania (fot.arch.)


Po półrocznych negocjacjach z partnerami prywatnymi, Sąd Okręgowy w Nowym Sączu jako partner publiczny kończy pierwsze postępowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.
Projekt w Nowym Sączu to pierwszy pilotażowy projekt PPP, w którym stroną publiczną jest administracja centralna, zakończony sukcesem.

Do postępowania zgłosiło się 5 chętnych wykonawców, którzy bardzo aktywnie brali udział
w negocjacjach i ustalaniu zakresu przedsięwzięcia, w obszarach: prawnym, finansowymi
i technicznym.

Strony negocjowały podział zadań i ryzyk oraz opracowywały obszerną umowę regulującą ich współpracę przez następne 20 lat. Po 6 miesiącach negocjacji wszyscy partnerzy prywatni zostali zaproszeni do złożenia ostatecznych ofert.

W wyznaczonym terminie, tj. 26 stycznia 2015, do zamawiającego wypłynęło 5 ofert na realizację przedsięwzięcia. Co wyróżnia ten projekt to fakt, że wszyscy wykonawcy złożyli oferty z gwarancją finansowania i co najważniejsze - najtańsza z nich mieści się w budżecie zamawiającego.

„W pierwszej kolejności należy podkreślić, że projekt osiągnął sukces dzięki pełnemu zaangażowaniu strony publicznej, tj. Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i jego Dyrektora Józefa Kiełbasy. Dzięki jego determinacji oraz podejmowaniu przez niego słusznych decyzji w krytycznych momentach postępowania udało się doprowadzić projekt do szczęśliwego finału.” – powiedział Radosław Polowy, prezes Collect Consulting S.A., firmy doradczej, która brała udział w prowadzeniu projektu.

Co ważne, z 5 negocjujących partnerów prywatnych nikt nie odszedł od stołu – wszyscy złożyli ważne oferty, co ostatecznie potwierdzi komisja przetargowa. Na tak duże zainteresowanie projektem niewątpliwie miał wpływ przygotowany i zaproponowany model finansowy realizacji przedsięwzięcia.

Model ten, a co za tym idzie wynagrodzenie partnera prywatnego, składał się z trzech elementów tworzących wartość tego wynagrodzenia. Każdy z nich podlegać będzie odrębnej waloryzacji, tak aby warunki finansowe umowy były zbieżne z aktualnymi warunkami makroekonomicznymi gospodarki.

„Przygotowanie warunków finansowych na 24-letni okres umowy wymagało zastosowania mechanizmów zmiany wynagrodzenia w takich obszarach, jak: zmiana cen energii, gazu, zmiana inflacyjna, czy też zmiana stawki referencyjnej wysokości oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym - dodaje Mariusz Bryła z Collect Consulting.

- Wszystkie finansowe aspekty umowy zostały zaakceptowane przez system bankowy w Polsce, który zgodził się na udzielenie finansowania dla projektu. Mam nadzieję, że wprowadzone przez nas warunki finansowe realizacji umowy PPP będą stanowiły dobry fundament dla innych projektów PPP w Polsce, gdyż dotychczasowym ich problemem był brak finansowania ze strony sektora bankowego. Nam udało się przygotować taki projekt, w którym każdy z partnerów złożył ofertę z zapewnieniem finansowania.”– uzupełnia Bryła.

Stosunkowo duża ilość ofert to efekt dość precyzyjnych zapisów dokumentacji przedsięwzięcia. Chodzi zarówno o istotne postanowienia umowy o PPP, jak również o dokumentację opisującą przedmiot partnerstwa na etapie inwestycyjnym oraz etapie zarządzania i utrzymania obiektu. Jest to bardzo istotne ze względu na długoletni okres współpracy stron umowy.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.