PARTNER PORTALU
  • BGK

Optymistyczna przyszłość PPP

  • GK    5 czerwca 2012 - 12:18
Optymistyczna przyszłość PPP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zbadała potencjał realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Wnioski są optymistyczne.
Według PARP, wnioski dotyczące możliwości wykorzystania PPP w Polsce są optymistyczne, a formuła PPP postrzegana jest jako nowoczesne narzędzie do realizacji zadań publicznych, zarówno przez przedstawicieli podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

Badanie odnosiło się do takich zagadnień, jak m.in. dojrzałość instytucjonalna, organizacyjna i osobowa do współpracy z podmiotami prywatnymi, przygotowanie organizacyjne na zmiany w sposobie funkcjonowania, doświadczenia instytucji publicznych i przedsiębiorców przy planowaniu i realizacji projektów oraz poziom wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wyniki sformułowane zostaną w postaci 5 raportów, z których każdy będzie stanowić analizę innego zagadnienia: bieżącego stanu na rynku PPP, potencjału podmiotów publicznych do realizacji zadań publicznych w formule PPP, gotowości przedsiębiorców do inwestowania, opis realizowanych obecnie w Polsce przedsięwzięć PPP oraz analizę funkcjonalności polskich aktów prawnych regulujących problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego.

Trzy pierwsze raporty opublikowane zostały 5 czerwca na stronie internetowej PARP. Kolejne dwa opublikowane zostaną w drugiej połowie czerwca.

Przeprowadzona analiza wykazała, że 33 proc. jednostek publicznych w Polsce rozważało realizację przedsięwzięć w formule PPP, 14 proc. jednostek podjęło przygotowania do przeprowadzenia przedsięwzięcia PPP, a 4 proc. z nich zastosowało PPP w praktyce.

Przedstawiciele sfery publicznej w większości mają bardzo dobre zdanie o współpracy z partnerami prywatnymi – aż 85 proc. spośród instytucji publicznych, które miało takie doświadczenia, ocenia je pozytywnie, a 93 proc. jednostek przygotowujących się do realizacji inwestycji wyraża przekonanie, że współpraca sektorów przynosi wymierne korzyści dla obydwu stron.

<!-- pagebreak //-->

Przedsiębiorcy również mają dobre zdanie o takiej formie współpracy. 58 proc. z nich zna pozytywne przykłady współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a prywatnymi. Z kolei 66 proc. przedstawicieli badanych podmiotów ocenia, że taki model współpracy przynosi korzyści obydwu stronom.


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.