PARTNER PORTALU
  • BGK

PARP nagradza najlepsze projekty PPP

  • GK    28 czerwca 2013 - 08:51
PARP nagradza najlepsze projekty PPP

Zakończyła się II edycja Konkursu 3P. Nagrodzone projekty mają istotne znaczenie dla realizacji ważnych celów publicznych samorządów, a także posiadają modelowy charakter.
Zwycięskie przedsięwzięcia zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami PPP.

Nagrody główne otrzymali: gmina Borów za projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim", gmina Krzywiń za projekt „Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo", gmina Bobolice za projekt „Dom Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" oraz gmina Kędzierzyn-Koźle za projekt „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu".

Nagrodzone projekty mają istotne znaczenie dla realizacji ważnych celów publicznych samorządów, a także posiadają kompleksowy i modelowy charakter.

Projekty wodno-kanalizacyjne gminy Borów i gminy Krzywiń mimo swej relatywnie niewielkiej skali mogą przetrzeć szlak dla współpracy publiczno-prywatnej w tego typu projektach, które w najbliższym czasie nie mogą już liczyć na wsparcie ze środków dotacyjnych, a których realizacja ma zasadnicze znaczenie ze względu na konieczność wypełnienia przez samorząd obowiązków w zakresie standardu oczyszczania ścieków.

Gmina Bobolice postanowiła zmierzyć się z problematyką, która zgodnie z tendencjami demograficznymi coraz bardziej będzie angażować administrację publiczną, a wciąż nie doczekała się przykładów udanej współpracy publiczno-prywatnej.

Natomiast w gminie Kędzierzyn-Koźle zaproponowano ciekawe rozwiązanie z zakresu rewitalizacji przestrzeni miejskiej, dzięki któremu rozstrzygnięto problem dotyczący urządzania targowisk miejskich, istniejący w wielu gminach.

Projekt może być punktem odniesienia dla samorządów zastanawiających się, w jakiej formule nałożyć na przedsiębiorców obowiązki w zakresie urządzenia i zarządzania targowiska miejskiego.

Jury Konkursu 3P przyznało również wszystkim podmiotom, które przesłały zgłoszenia do II edycji Konkursu 3P wyróżnienia w postaci udziału przedstawicieli laureatów Konkursu 3P w wizycie studyjnej w krajach Unii Europejskiej, gdzie formuła partnerstwa publiczno-prywatnego jest często wykorzystywana do realizacji zadań publicznych.

Podejmując tę decyzję, jury Konkursu 3P kierowało się celem projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego realizowany jest Konkurs 3P - upowszechnienia wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Więcej informacji na stronie projektu www.ppp.parp.gov.pl .

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.