PARTNER PORTALU
  • BGK

Partnerstwo publiczno-prywatne: inwestycji przybywa, ale wciąż funkcjonuje wiele mitów

  • MN    25 lipca 2016 - 12:17
Partnerstwo publiczno-prywatne: inwestycji przybywa, ale wciąż funkcjonuje wiele mitów

Według analizy Instytutu Sobieskiego, inwestycji w ramach PPP będzie przybywać (fot. pixabay)

• Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej jako PPP) powoli staje się jednym z istotnych narzędzi rozwoju inwestycji i elementem polityki rozwoju państwa.
• Odkąd zaczęła obowiązywać Ustawa o PPP z 2008 r., przedsięwzięć w tej formule regularnie przybywa.
• Przypuszcza się, że w ciągu najbliższych lat, rynek PPP ze względu na sytuację gospodarczo-finansową kraju, a szczególnie po wyczerpaniu środków z funduszy UE, będzie dynamicznie rozwijającym się rynkiem inwestycji komunalnych.
Jak wskazuje Agata Kozłowska w analizie Instytutu Sobieskiego, od 2009 r. do końca ubiegłego roku zawarto 105 umów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo o koncesji na roboty budowlane. Stanowi to jedynie 20 proc. wszystkich przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie na wybór partnera prywatnego i około 10 proc. inwestycji, dla których rozważano formułę PPP jako jedną z możliwych.

Raport Instytutu Sobieskiego stanowi próbę podsumowania pierwszych doświadczeń z realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz odpowiedzi na pytania, jakie problemy związane są z ich wdrażaniem, ale też jakie szanse stoją przed dalszym rozwojem tej części rynku. Strategiczna analiza obecnego stanu jest tym istotniejsza, że kwestia PPP obecna jest w dokumentach rządowych.

Czytaj też: Ministerstwo Rozwoju chce więcej umów w PPP

Zdaniem Agaty Kozłowskiej, planując publiczne inwestycje infrastrukturalne, należy przede wszystkim mieć na względzie interes publiczny oraz pamiętać, że PPP stanowi tylko jedno z dostępnych narzędzi realizacji przedsięwzięć, a jego wykorzystanie powinno być zawsze uzasadnione większą korzyścią dla podmiotu publicznego oraz wyższą efektywnością wykorzystania publicznych zasobów.

Wokół PPP narosło sporo mitów

W raporcie wskazano też fakty i mity związane z PPP. Do najważniejszych mitów związanych z ta formułą, które mają istotny wpływ na decyzje czy w ogóle rozpatrywać PPP jako jedno z narzędzi realizacji inwestycji, należy mit o tym, że PPP jest tożsame z prywatyzacją majątku publicznego oraz mit dotyczący korupcjogenności tej formuły realizacji przedsięwzięć. Bezrefleksyjne przyjęcie tych mitów za fakt może negatywnie wpłynąć na ocenę, czy PPP stanowi odpowiednie narzędzie do realizacji danej inwestycji.

Czytaj też: Słupsk postawił na kredyt zamiast PPP

W raporcie starano się w sposób przejrzysty przedstawić kluczowe dla PPP kwestie, takie jak:

- podsumowanie dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem formuły PPP;

- najważniejsze elementy – charakterystyczne dla PPP, pozwalające odróżnić tę formułę od innych sposobów realizacji zadań publicznych;

- przekrojową analizę obszarów problemowych, które są sukcesywnie rozwiązywane albo czekają na rozwiązanie.

Głównym źródłem informacji na potrzeby tego raportu o postępowaniach na wybór partnera prywatnego były ogłoszenia o koncesjach i zamówieniach, które ukazały się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Analiza do pobrania w załączniku multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-08-08 01:14:23

    Finansowanie inwestycji dla firm: zajrzyj na stronę Artmetic!