PARTNER PORTALU
  • BGK

Płock stawia na PPP. W planach wiele projektów

  • AW    14 kwietnia 2016 - 13:39
Płock stawia na PPP. W planach wiele projektów
Modernizacja szpitala Świętej Trójcy w formule PPP ma uratować szpital przed groźbą zamknięcia (fot.szpitalplock.pl)

• Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, modernizacja i rozbudowa szpitala – to najbardziej zaawansowane inwestycje, jakie Płock realizuje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
• Kolejne projekty w PPP dotyczyć mają budowy centrum sportowo-rekreacyjnego, modernizacji oświetlenia ulicznego czy budowy kolumbarium na płockim cmentarzu komunalnym.
• Ich realizacja zależeć będzie od wyniku analiz prawno-organizacyjnych i finansowo-ekonomicznych oraz od dostępności funduszy unijnych.
W Płocku koncepcja realizacji projektów w formule PPP pojawia się w planach inwestycyjnych miasta już od jakiegoś czasu. W 2010 roku rozważano realizację czterech projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem zaangażowania partnera prywatnego, w tym budowę parku wodnego, dwóch parkingów wielopoziomowych w centrum miasta i stoku narciarskiego. Na zamiarach jednak wtedy się skończyło i inwestycje prowadzono głównie przy wykorzystaniu środków własnych gminy oraz tam, gdzie było to możliwe, z wykorzystaniem zewnętrznych środków.

- Wówczas taki sposób realizowania inwestycji wynikał z dostępności funduszy unijnych i doświadczenia w ich pozyskiwaniu. Ponadto przygotowanie projektów do realizacji w formule PPP to proces skomplikowany, czasochłonny, zazwyczaj wychodzący poza ramy czasowe kadencji samorządowej, wymagający współpracy z doradcą zewnętrznym i wciąż traktowany z dużą nieufnością – tłumaczy płocki magistrat.

Kilka lat później Płock już gotowy na PPP

W listopadzie 2015 roku, po trwających kilkanaście miesięcy negocjacjach, sfinalizowana została umowa PPP z firmą Siemens na realizację projektu "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku”. Jego celem jest zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także zarządzanie energią w okresie trwania umowy. Zakres modernizacji uwzględnia również prace remontowe oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

- Zamówienie realizowane jest na podstawie umowy o PPP zakładającej wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na podziale zadań i ryzyk między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Partner zapewnia finansowanie przedsięwzięcia, tj. pokrywa koszty prac projektowych, robót budowlanych, zakupu, montażu i obsługi odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią i usuwania awarii powstałych w okresie utrzymania obiektów w zakresie przeprowadzonej modernizacji. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie cykliczna płatność (tzw. opłata za dostępność), przekazywana przez okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym tj. 17 lat. Projekt zakłada, iż środki finansowe na wynagrodzenie partnera prywatnego będą pochodzić w całości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji energetycznej. Gmina nie przewiduje innych płatności na rzecz partnera prywatnego – wyjaśnia UM Płock.

Kolejną inwestycją w formule PPP w Płocku ma być modernizacja szpitala Świętej Trójcy.

- Wiadomo, że szpital musi się dostosować do wymagań Ministerstwa Zdrowia do końca 2016 roku, jeśli nie chce zostać zamknięty. Potrzeba jednak na to ogromnych pieniędzy a prace dostosowawcze spowodują, że będzie mniej łóżek szpitalnych. Powstała więc wstępna koncepcja modernizacji i rozbudowy obiektu szacowana na ok. 80 mln zł. Zarząd miasta postanowił podjąć próbę przystąpienia z projektem miejskiego szpitala do naboru projektów PPP z sektora ochrony zdrowia, jakie w lipcu ubiegłego roku prowadziło ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) a obecnie Ministerstwo Rozwoju (MR) – informuje płocki magistrat.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.