PARTNER PORTALU
  • BGK

Po zmianach polskie PPP bliższe unijnym wytycznym

  • ZWI    6 grudnia 2012 - 16:42
Po zmianach polskie PPP bliższe unijnym wytycznym

Jeśli partner weźmie na siebie większość rodzajów ryzyk, zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym nie wpłyną na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych.
W Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Zmienia ona m.in. Ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Po artykule 18 Ustawy o PPP dodaje się artykuł 18a w następującym brzmieniu:

„1. Zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno - prywatnym nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu - z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego może określić, w drodze rozporządzenia, zakres poszczególnych rodzajów ryzyka oraz czynniki uwzględniane przy ich ocenie, mając na względzie zapewnienie przejrzystości poszczególnych rodzajów ryzyka."

Tym samym dokonano na poziomie ustawowym implementacji decyzji EUROSTAT nr 18/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. oraz zasad wynikających z „Podręcznika deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Implementacja ESA95" wydanego w marcu 2012 r. przez EUROSTAT (ang. „ESA95 Manual Deficit and Debt 2012 edition").

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Czytaj też: Jakie zmiany w PPP są jeszcze potrzebne?

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.