PARTNER PORTALU
  • BGK

PPP, projekty hybrydowe: opublikowano wytyczne ministra infrastruktury i rozwoju

  • bad    9 kwietnia 2015 - 15:58
PPP, projekty hybrydowe: opublikowano wytyczne ministra infrastruktury i rozwoju
Przykład projektu hybrydowego. Hala TS Wisła w Krakowie. Fot. mat. prasowe.

Opublikowano wytyczne ministra infrastruktury i rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Podobnie jak w przypadku tożsamych wytycznych obejmujących projekty z perspektywy finansowej 2007-2013, również dokument na lata 2014-2020 ma na celu określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności projektów inwestycyjnych.

Co ważne, z punktu widzenia możliwości realizacji projektów hybrydowych, w wytycznych dotyczących bieżącego okresu programowania znalazł się rozdział dedykowany właśnie tego typu przedsięwzięciom.

Obejmuje on zapisy odnoszące się do:

* Specyfiki projektów hybrydowych oraz podstaw prawnych ich wdrażania;

* Analizy finansowej projektów hybrydowych;

* Zasad wejścia partnera prywatnego umowy ppp w prawa i obowiązki beneficjenta;

* Możliwości zastąpienia beneficjenta będącego partnerem prywatnym;

* Kwestii refundacji wydatków ponoszonych przez partnera prywatnego nie będącego beneficjentem;

* Korzyści dla podmiotów realizujących projekty hybrydowe wynikających z zastosowania metody zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.

Wzbogacenie wytycznych o przedmiotowy rozdział powinno ułatwić instytucjom zarządzającym krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi uwzględnienie specyfiki projektów hybrydowych zarówno podczas przygotowywania naborów wniosków, jak i wdrażania tego rodzaju projektów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.