PARTNER PORTALU
  • BGK

PPP: samorządy mogą skuteczniej rewitalizować

  • bad    2 listopada 2015 - 16:07
PPP: samorządy mogą skuteczniej rewitalizować

Krosno stawia na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej dzięki PPP. Fot. ppp.gov.pl

27 października 2015 r. prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, której celem jest stworzenie ram prawnych dla efektywnego prowadzenia procesów rewitalizacji.
Ustawą wprowadzono jednocześnie zmianę w przepisach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w zakresie kwalifikowania płatności dokonywanych przez samorządy na rzecz partnera prywatnego.

Podstawa prawna dla samorządów

Dzięki nowej ustawie samorządy otrzymają podstawę prawną do podjęcia działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych, obejmujących kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów.

Z punktu widzenia rynku ppp, kluczowe znaczenie ma wprowadzona przepisem art. 46 ustawy o rewitalizacji, zmiana ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (nowy ustęp 2a do art. 7), która umożliwia wyodrębnienie w umowie o ppp, w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego, wysokości płatności ponoszonych przez podmiot publiczny na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych w ramach realizacji przedsięwzięcia, spełniających przesłanki wydatków majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.” Nowe zapisy rozwieją istniejące dotychczas w tej materii wątpliwości interpretacyjne.

Zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.