PARTNER PORTALU
  • BGK

PPP w unijnych programach

  • ZWI    18 marca 2013 - 17:05
PPP w unijnych programach

Szesnaście projektów hybrydowych o łącznej wartości 3,83 mld zł znalazło się w ramach jedenastu programów perspektywy finansowej 2007-2013. Na jakim są etapie i jakich inwestycji dotyczą?
Baza Projektów Hybrydowych została opracowana przez departament wsparcia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Dwanaście projektów (z 16) o wartości 3 598 mln zł ma podpisane umowy o dofinansowanie. Projekty te są najbardziej zaawansowane pod względem wyboru partnera prywatnego. Kolejne 4 projekty (o wartości 231 mln zł), z uwagi na brak decyzji dotyczącej przyznania dofinansowania są obecnie w fazie koncepcyjnej.

Dziewięć projektów (z 12) o wartości 2 761 mln zł związanych jest z sektorem telekomunikacyjnym i stanowi zdecydowaną większość projektów z przyznanym dofinansowaniem unijnym. Ich realizacja pozwoli w pełni osiągnąć cele zakładane w Programie Rozwoju Polski Wschodniej oraz Programie Regionalnym Województwa Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego oraz Mazowieckiego.

Pozostałe trzy projekty (z 12) o wartości 837 mln zł z podpisanymi umowami o dofinansowanie obejmują trzy różne sektory: gospodarki odpadami, rewitalizacji oraz sportu i rekreacji.

Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego i Świętokrzyskiego. Wśród nich jeden jako pierwszy projekt w Europie skorzystał z niskooprocentowanej pożyczki oferowanej ze środków Inicjatywy JESSICA finansowanej w ramach środków zwrotnych Unii Europejskiej.

Jak podaje MRR, baza projektów hybrydowych zawiera szczegółowe informacje nt. zidentyfikowanych projektów w tym: programu, wartości projektu i wysokości jego dofinansowania, modelu realizacji PPP, stopnia zaawansowania jego realizacji, podstawy prawnej wyboru partnera prywatnego, daty zawarcia umowy z partnerem wraz z okresem jej realizacji oraz daty zawarcia umowy o dofinansowanie. Baza projektów hybrydowych będzie systematycznie aktualizowana.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.