PARTNER PORTALU
  • BGK

Rusza II edycja konkursu na najlepszy projekt w PPP

  • AT    11 lutego 2013 - 20:20
Rusza II edycja konkursu na najlepszy projekt w PPP

PARP ogłosiła II edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wybranym w Konkursie 3P projektom zostanie udzielone nieodpłatne, profesjonalne wsparcie doradcze, które ma na celu wykształcenie dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami PPP.
Konkurs 3P jest organizowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Partnerstwo publiczno-prywatne". Przedmiotem konkursu są przedsięwzięcia planowane do realizacji na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Jest on adresowany do podmiotów, które mogą uzyskać status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy. Wybranych zostanie 5 przedsięwzięć, mających potencjał modelowych projektów PPP. Zwycięzcom zostanie udzielone kompleksowe wsparcie doradcze: prawne lub ekonomiczne lub techniczne, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu PPP.

Zgłoszone do Konkursu 3P projekty będą mogły uzyskać także wyróżnienie w postaci możliwości nieodpłatnego uczestnictwa przedstawicieli Uczestnika konkursu w wizycie studyjnej w krajach UE, posiadających doświadczenie w realizacji projektów w formule PPP.

W grudniu 2012 r. została rozstrzygnięta I edycja Konkursu 3P. Przyznano wówczas cztery nagrody główne. Jednym ze zwycięzców został projekt gminy Kędzierzyn-Koźle pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi".

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie estetyki przestrzeni miejskiej objętej projektem, z zagospodarowaniem na cele publiczne elementów aktualnie zdegradowanych, uporządkowanie zabytkowego centrum miasta, a także podkreślenie historycznego charakteru tego miejsca.

- Nie ukrywamy, że nagroda, którą było wsparcie doradcze przy realizacji projektów ppp, szczególnie nas tego zachęciła - mówi prezydent miasta Kędzierzyna-Koźla, Tomasz Wantuła.

- Tu nie ma nic do stracenia a wiele można zyskać. Fachowa pomoc, którą można „wygrać", daje gwarancję, że nasze przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a dodatkowo poparte zostanie wiedzą i doświadczeniem najlepszych firm doradczych - tak o udziale w Konkursie 3P mówi Tomasz Wantuła.

- PARP postawiła przed członkami Jury Konkursu 3P bardzo konkretne zadanie. Nie chodziło o projekty najciekawsze, najbardziej ekscytujące. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że chodziło o projekty najbardziej praktyczne i użyteczne. Takie, które można by potraktować jako dobry przykład dla innych - mówi Grzegorz Lang, członek Jury Konkursu 3P, radca prawny, ekspert PKPP Lewiatan.

W kolejnej, drugiej edycji Konkursu 3P samorządy, przygotowując zgłoszenie swojego przedsięwzięcia do udziału w Konkursie 3P, powinny zwrócić uwagę na staranność w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, tak aby wpisywały się w kryteria oceny wskazane w regulaminie Konkursu 3P.

- Najlepszą wskazówkę dają kryteria oceny. Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to mają one kluczowe znacznie na etapie oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej raczej analizowaliśmy informacje, które nam przekazali uczestnicy konkursu. Ponieważ nie ma tutaj żadnego jednego wzorca dokumentacji, miejsce zamieszczenia tych informacji ma znaczenie drugorzędne. Jeżeli kryterium była powtarzalność, to wiadomo, że wybijają się propozycje stosunkowo proste, standardowe. Mając na uwadze kryterium wykonalności, nacisk trzeba położyć na finansowe uwarunkowania projektu. Ewidentna „luka" finansowa była przyczyną niskiej oceny niektórych zgłoszeń - radzi Lang.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • DRE, 2013-02-11 21:19:59

    Ludzie, jaki konkurs??? Samoloty spadają, a organizuje się targi pokazu lotnictwa???! Gdzie tutaj logika? Najpierw trzeba te projekty wprowadzić w życie, a dopiero później oceniać.