PARTNER PORTALU
  • BGK

Rynek PPP będzie się rozwijał. Za pięć lat 40 umów rocznie

  • bad    3 lutego 2014 - 16:23
Rynek PPP będzie się rozwijał. Za pięć lat 40 umów rocznie

Rynek PPP wzrośnie za pięć lat do 30-40 podpisanych umów. Największy potencjał rozwoju ma sektor gospodarki odpadami, infrastruktura drogowa i ochrona zdrowia.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała „Raport z badania rynku ppp wśród przedsiębiorców - firm doradczych i instytucji finansowych". Wynika z niego, że w latach 2009-2012 liczba ogłoszeń o wyborze partnera prywatnego wyniosła 30-60 rocznie. W sumie było to 177 ogłoszeń.

Podstawowy problem polskiego rynku PPP to cały czas niska przekładalność liczby ogłoszeń, informujących o chęci zawarcia umowy, na faktycznie zawierane umowy. W latach 2009-2012 zawarte umowy stanowiły jedynie 19 proc. ogłoszeń (33 umowy). To zgoła inaczej, niż na rynku zamówień publicznych, czyli tradycyjnej formule prowadzenia inwestycji publicznych, gdzie zdecydowana większość ogłoszeń o zamówieniu kończy się podpisaniem umowy.

Najpopularniejszym sposobem realizacji projektów w formule PPP w latach 2009-2012 była koncesja (66 proc. ogłoszeń i 67 proc. zawartych umów). PPP w trybie PZP to prawie 27 proc. ogłoszeń i 33 proc. zawartych umów. Najmniej popularne było PPP instytucjonalne (spółka celowa).

Z raportu PARP wynika, że specyfiką polskiego rynku PPP jest duża liczba małych projektów. Zdaniem autorów raportu nie zachęca to instytucji finansowych i podmiotów prywatnych do wchodzenia na polski rynek. Jako remedium dla tego stanu PARP wskazuje klastry, które dzięki efektowi skali mogłyby przyciągnąć zagraniczne podmioty do Polski.

Z badania wynika, iż rozwojowi tej formuły będą sprzyjały przede wszystkim czynniki zewnętrzne. Kryzys finansów publicznych, zasady wydatkowania środków z perspektywy unijnej 2014 - 2020 oraz brak możliwości finansowania wszystkich inwestycji ze środków publicznych, będzie tworzył sprzyjający klimat dla partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wśród czynników wewnętrznych, które mogą wpływać pozytywnie na rozwój rynku PPP, w raporcie wymienia się: rozwijanie rynku szkoleń, uporządkowanie regulacji prawnych i finansowych oraz standardów ich stosowania, a także upowszechnianie dobrych praktyk.

Wśród najważniejszych barier dla rozwoju rynku PPP w Polsce eksperci wymieniają niewielką liczbę dobrych praktyk projektowych realizowanych w tej formule, brak umiejętności dostosowania projektów do realiów gospodarczych (najczęściej zbyt optymistyczne kalkulacje dotyczące popytu na usługi) oraz nieuzasadnione przekonanie o zainteresowaniu przedsiębiorców przedsięwzięciem PPP przy jednoczesnym obciążeniu strony prywatnej wszystkimi ryzykami.

Pomimo licznych barier dla rozwoju PPP, prognozy stawiane przez ekspertów są optymistyczne. Rosnąć ma zarówno liczba ogłoszeń, jak i podpisanych umów. Eksperci przewidują wzrost rynku PPP za pięć lat do 30-40 podpisanych umów rocznie.

Sektory gospodarki, w których doradcy i instytucje finansowe wskazują największy potencjał do realizacji projektów ppp to: gospodarka odpadami, infrastruktura drogowa, ochrona zdrowia, parkingi i energia (w tym również energia odnawialna).

Jak ożywić sektor PPP? Autorzy raportu rekomendację sektorowi publicznemu mi.n to, by przed przystąpieniem do projektu inwestycyjnego, jasno wyznaczyły cele swojego działania, nie koncentrując się wyłącznie na unikaniu zwiększania długu publicznego. Powinna ponadto wzrosnąć także rola analiz na etapie koncepcyjnym oraz rola doradców.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.