Rząd chce PPP, ale czy przekona samorządy i przedsiębiorców?

  • Michał Nowak
  • 28-05-2017
  • drukuj
Partnerstwo publiczno-prywatne ma być chętniej stosowane w Polsce niż dotychczas. Jak mówił wiceminister Witold Słowik podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, pomóc ma Ministerstwo Rozwoju we współpracy z licznymi instytucjami finansowymi.
Rząd chce PPP, ale czy przekona samorządy i przedsiębiorców?
Firmy oferujące PPP mogą służyć samorządom wsparciem i doradztwem na etapie tworzenia inwestycji. (fot. pixabay)

• Usunięcie barier legislacyjnych, szkolenia dla 1,5 tys. osób oraz zmiany w podatkach PIT i CIT - to niektóre działania, jakie prowadzi Ministerstwo Rozwoju w celu popularyzacji finansowania inwestycji w formule PPP.

• Samorządy i przedsiębiorcy w Polsce mają obecnie doświadczenie na podobnym poziomie, jeśli chodzi o realizowanie inwestycji w tej formule - twierdzi dyrektor Budimex.

• Z kolei wiceprezydent Płocka - miasta, które chętnie sięga po finansowanie inwestycji w formule PPP - uważa, że partnerstwo publiczno-prywatne to zupełnie nowa jakość. 

W Polsce z każdym rokiem coraz bardziej rośnie zaufanie do inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale wciąż liczba tego typu projektów nie jest zadowalająca. A jak wskazują praktycy, PPP może być jedyną słuszną alternatywą dla finansowania inwestycji po zakończeniu obecnej perspektywy unijnej, a więc po roku 2020.

Ministerstwo Rozwoju prowadzi więc liczne działania, które mają się przyczynić do jeszcze większej popularyzacji tej metody wśród samorządów i przedsiębiorców.

Wiceminister rozwoju Witold Słowik zapewnia, że PPP jest ważnym elementem polityki rządu i dlatego na szczeblu centralnym wdrażany jest szereg ułatwień dla tego typu formy finansowania inwestycji. (fot. PTWP)
Wiceminister rozwoju Witold Słowik zapewnia, że PPP jest ważnym elementem polityki rządu i dlatego na szczeblu centralnym wdrażany jest szereg ułatwień dla tego typu formy finansowania inwestycji. (fot. PTWP)

Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, podkreśla, że resort opracował dokument wspierający partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce, który powstał w ramach szerokich konsultacji społecznych. Ponadto, latem ubiegłego roku powołano zespół kilkudziesięciu osób - ekspertów z rynku zajmującego się PPP, ale też samorządowców i przedstawicieli sfery rządowej – którzy pracowali nad zlikwidowaniem barier legislacyjnych dla inwestycji PPP.

Powstała także lista projektów do zrealizowania w tej formule, na której znalazły się 142 propozycje. Kilkanaście z nich jest już na etapie postępowania koncesyjnego.

- Następnie planujemy zmiany w podatkach PIT i CIT, żeby je dostosować do specyfiki PPP. Chodzi o to, aby koszty realizacji przedsięwzięcia można było rozliczyć przez dłuższy czas, oraz żeby przychody były adekwatne do czasu obowiązywania umowy – mówi wiceminister Słowik.

Patryk Darowski, zastępca dyrektora w Departamencie Finansowania Strukturalnego BKG, mówi o współpracy banku z resortem rozwoju w kontekście polityki PPP. (fot. PTWP)
Patryk Darowski, zastępca dyrektora w Departamencie Finansowania Strukturalnego BKG, mówi o współpracy banku z resortem rozwoju w kontekście polityki PPP. (fot. PTWP)

Resort chce także wprowadzić możliwość certyfikowania projektów PPP. Ma mieć to charakter dobrowolny na wniosek promotora. Taka certyfikacja poprawi ofertę na rynku PPP.

Kolejny element to prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju działalność szkoleniowa z zakresu PPP. Szkolenia mają objąć 1,5 tys. osób, nie tylko samorządowców, ale też szeroko rozumiane organy kontrolne – obecnie szkolenia są na początkowym etapie.

- Opracowujemy również odpowiednie wzory umów. Chcemy doprowadzić do sytuacji, gdy większość umów PPP będzie się kończyć sukcesem. Często przy danym postępowaniu w zakresie PPP wyważa się otwarte drzwi i wszystkie elementy są negocjowane od nowa. My pragniemy to zmienić – zaznacza Witold Słowik.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.