PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd przyjął projekt ustawy deregulacyjnej

  • PAP    14 lipca 2011 - 16:51
Rząd przyjął projekt ustawy deregulacyjnej

Projekt umożliwia m.in. niewliczanie zobowiązań z tytułu realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych.
Likwidację barier prawnych oraz niektórych uciążliwych i kosztownych obowiązków administracyjnych nakładanych na firmy i obywateli – zakłada przyjęty w czwartek przez rząd projekt kolejnej ustawy deregulacyjnej.

Projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców został przygotowany przez resort gospodarki.

Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu, jest to projekt tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i ułatwiającej prowadzenie działalności gospodarczej.

Pierwsza ustawa deregulacyjna weszła w życie 1 lipca; umożliwia m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów.

Przyjęty przez rząd projekt umożliwia niewliczanie zobowiązań z tytułu realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych.

Przedsiębiorcy mają być zwolnieni z kosztownego – zdaniem CIR – obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w dzienniku „Monitor Polski B” (obecnie płacą ok. 771 zł brutto za stronę).

Przyszła ustawa skraca okres przedawnienia – z 10 do 5 lat – należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS. Rozwiązanie to – według CIR – zmniejszy koszty administracyjne ponoszone przez przedsiębiorców i innych płatników.

Ponadto projekt wydłuża okres wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu z 31 marca do 31 lipca roku następnego.

„Korzyści z tego rozwiązania będzie miał pracownik i pracodawca. Pracodawcy umożliwi to lepszą organizację pracy w firmie, a pracownikowi ułatwi zorganizowanie wypoczynku wiosennego lub letniego” – podkreśliło CIR.

Regulacja znosi też obowiązek uzyskiwania opinii rzeczoznawców od BHP w kwestii projektów budowy lub przebudowy obiektów.

Pracodawca nadal będzie miał obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków pracy w tych obiektach, dodatkowo będzie mógł skorzystać z opinii rzeczoznawcy z dziedziny BHP. Nie będzie to jednak obowiązkowe.

Projekt wydłuża termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 stycznia na 31 stycznia każdego roku. Rozwiązanie to – zdaniem CIR – poprawi sytuację podatników posiadających nieruchomości na terenie kilku gmin. Zyskają oni więcej czasu na wypełnienie deklaracji.

Przyszła ustawa ma umożliwić ponadto organizacjom pracodawców i związkom zawodowym występowanie do ministra finansów w sprawie ogólnych interpretacji podatkowych.

Chodzi o przypadki stwierdzenia rozbieżności w zakresie niejednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

W takich sytuacjach minister finansów będzie zobowiązany do wydania ogólnej interpretacji podatkowej.

Projekt przewiduje też zmniejszenie częstotliwości przekazywania informacji o składkach do ZUS i NFZ.

Obecnie pracodawca musi to robić co miesiąc. Projekt zakłada, że będzie się to działo raz na rok, ale na żądanie pracownika – częściej.

Projekt przewiduje też skrócenie z 10 do 5 lat okresu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych, co oznacza zmniejszenie kosztów administracyjnych dla przedsiębiorców i innych płatników.

Przyszła ustawa obniża z 6713 do 1000 zł opłatę skarbową za wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Przepisy umożliwiają też stosowanie do wyrobów akcyzowych procedur uproszczonych, o których mowa w prawie celnym. Ma to ułatwić prowadzenie działalności firmom, które importują i eksportują wyroby akcyzowe.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2012 r., z wyłączeniem niektórych regulacji, dla których datę wejścia w życie określono na 1 stycznia 2013 r.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.