PARTNER PORTALU
  • BGK

Adam Struzik nie wierzy w Jarosława Gowina: "Przystawki niewiele mogą"

  • Rafał Kerger    30 marca 2017 - 13:56
Adam Struzik nie wierzy w Jarosława Gowina: "Przystawki niewiele mogą"
Marszałek Adam Struzik podczas obrad Komisji COTER w Warszawie (3-4 marca 2017 r.)

Adam Struzik, marszałek Mazowsza, nie wierzy w siłę przebicia wicepremiera Jarosława Gowina i w to, że zatrzyma on PiS w sprawie ograniczenia liczby kadencji w samorządach i dalszej centralizacji władzy. - W tej chwili wszystkie decyzje podejmowane są jednoosobowo na Nowogrodzkiej. Przystawki, a tak można mówić o partiach Gowina i Ziobry, niewiele mogą. Gowin może zgłosić zdanie odrębne. Na tym jego moc się kończy - mówi Adam Struzik.
• Rozmawiamy z Adamem Struzikiem, Najlepszym Marszałkiem w Polsce 2016, zdaniem czytelników PortalSamorzadowy.pl, który odbierze nagrodę podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w maju w Katowicach.

• - Uważam, że praca w samorządzie jest pracą kreatywną, daje rzeczywiste efekty i poczucie satysfakcji. Wymaga również umiejętności współpracy. Niezbędny jest tu dialog – umiejętność rozmowy i porozumienia, budowania roztropnej większości. Byłem marszałkiem, gdy klub PSL liczył siedmiu radnych, dzisiaj jest szesnastu. To dystans, który przeszliśmy - mówi marszałek.

• Podsumowując ostatnie zamieszanie wokół roli samorządu w państwie i ograniczenia liczby kadencji zastrzega, że - jego zdaniem - w doktrynie PiS widać państwo omnipotentne. - Władza ma rządzić wszystkim, od polityki zagranicznej, przez wojsko, policję, po zarządzanie małym strumyczkiem w jakimś sołectwie. To symptom myślenia, że wszystko źle działa - stwierdza.

*****

Spotykamy się po 27 latach od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Jak pan ocenia te lata z perspektywy wieloletniego samorządowca?

Adam Struzik: To czas budowania samorządowej Polski. Jedne rzeczy się udały, inne nie, ale reforma samorządowa, przeprowadzona w dwóch fazach – w 1990 roku przywracając samorządy gmin i potem w 1998 roku przez powołanie samorządów powiatowych i wojewódzkich, należy do tych udanych. Ludzie wzięli odpowiedzialność za swoje wspólnoty.

Właściwie nawet mi się nie śniło, że zamiast dalszej decentralizacji będziemy świadkami powrotu do centralizacji. Jednak w doktrynie PiS widać państwo omnipotentne. Władza ma rządzić wszystkim, od polityki zagranicznej, przez wojsko, policję, po zarządzanie małym strumyczkiem w jakimś sołectwie.

Ta tendencja bierze się z pragnienia władzy. To symptom myślenia, że wszystko źle działa. Dopiero, jak my będziemy rządzić, to będzie świetnie. Niestety, wiele z tych działań podejmowanych jest często nawet nie tyle niezgodnie z prawem, co wbrew Konstytucji RP.

Przykładem są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To klasyczny przykład przejmowania instytucji tylko dla obsadzenia stanowisk.

Ma to dać oszczędności.

- Pozorne. Jeżeli mówimy o zmianie rad nadzorczych czy zarządów przez odsuwanie członków z samorządów i wprowadzenie w to miejsce urzędników, to nie ma tu mowy o oszczędnościach. Przecież można zmniejszyć liczbę członków rady. Nie musi być ich siedmiu wystarczy pięciu. I dlaczego w jej skład ma wchodzić tylko jeden przedstawiciel samorządu? Tu chodzi o przejęcie władzy, dowodzenie i oczywiście stanowiska. To proces niebezpieczny i idący wbrew nurtom europejskim, czyli decentralizacji władzy.

Na przykładzie Ukrainy możemy zobaczyć, do czego może prowadzić brak decentralizacji. Dzisiaj ma ona PKB mniejszy o 20 proc. niż w 1990 roku. Polski PKB wzrósł w tym czasie dwukrotnie.

Jest pan zwolennikiem federalizacji?

- Od początku byłem przeciwnikiem federalizacji. Nawet dopilnowałem, aby w zapisach konstytucyjnych znalazło się zapewnienie, że Polska jest krajem unitarnym z polityką regionalną i polityką międzynarodową podlegającą nadzorowi struktur państwowych.×
KOMENTARZE (1)

  • bezpartyjny samorządowiec, 2017-03-31 08:20:09

    PiS = PZPR zlikwidował odznaczenie resortowe dla samorządowców i osób zasłużonych dla samorządu - ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO to widać jak podchodzi do samorządów