PARTNER PORTALU
 • BGK

Zbigniew Ćwiąkalski o reformie sądów i spotkaniach Duda - Kaczyński [WYWIAD]

 • Włodek Kaleta    6 października 2017 - 15:19
Zbigniew Ćwiąkalski o reformie sądów i spotkaniach Duda - Kaczyński [WYWIAD]
Od dwóch lat de facto żaden projekt ustawy nie rozwiązuje problemów sądownictwa, ponieważ żaden z nich nie dotyczy przyspieszenia czy zreorganizowania postępowań - mówi Zbigniew Ćwiąkalski/Fot.Wikipedia/

- Od dwóch lat de facto żaden projekt ustawy nie rozwiązuje problemów sądownictwa, ponieważ żaden z nich nie dotyczy przyspieszenia czy zreorganizowania postępowań. Wszystkie koncentrują się na sprawach politycznych, personalnych, kto kogo kiedy mianuje, kiedy i ilu sędziów może odwołać. Dotyczy to zarówno propozycji PiS, jak i prezydenta - przekonuje w rozmowie PortalSamorzadowy.pl Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości.
• Kolejne, trzecie już spotkanie prezesa Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą świadczy, że PiS nie rezygnuje z próby przerobienia projektów prezydenckich na swoją modłę, albo to mu się uda, albo chwilowo z tego zrezygnuje i odczeka z procedowaniem ustaw sądowniczych do lepszego momentu.

• W dalszym ciągu można mieć wątpliwości i zastrzeżenia co do konstytucyjności ustaw przedstawionych przez prezydenta.

• Dotyczy to zwłaszcza możliwość odesłania połowy sędziów SN na emeryturę, powołania w SN Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych, instytucji „skargi nadzwyczajnej” jak i ławników w SN.

****

W piątek /6 października/ prezes PiS Jarosław Kaczyński ma się spotkać, już po raz trzeci z prezydentem Andrzejem Dudą, aby rozmawiać o jego projektach ustaw o SN i KRS. Jak zapowiedział prezes Kaczyński „ pojawiła się kontrpropozycja idąca daleko w kierunku prezydenckich rozwiązań”. Prezydent zrezygnuje z zapisów w swoich projektach, które w PiS wywołały konsternację?

Zbigniew Ćwiąkalski: - To kolejne, trzecie już spotkanie prezesa Kaczyńskiego z prezydentem Dudą, świadczy, że PiS chce podjąć kolejną próbę przekonania prezydenta, by poszedł ze zmianami w tym samym kierunki, który proponował PiS,w zamian, ponoć, za większe kompetencje w sprawach zagranicznych. 

Albo próba przerobienia projektów prezydenckich się uda, albo PiS chwilowo zrezygnuje z ich procedowania i odczeka z tym do lepszego momentu. Oczywiście nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu można mieć wątpliwości i zastrzeżenie co do konstytucyjności tych ustaw.

Jakie przede wszystkim?

Choćby kwestia wyboru sędziów do KRS. Nie ma większej różnicy, czy będzie to robiła władza wykonawcza - prezydent czy Sejm, czyli władza ustawodawcza. Obie propozycje naruszają konstytucyjną równowagę i niezależność sądownictwa. W Konstytucji nie ma przepisu, który pozwalałby Parlamentowi na wybór jeszcze innych przedstawicieli do KRS, niż 4 kandydatów wybieranych przez Sejm i 2 wybieranych przez Senat. Przedstawicieli sędziów wybierają sędziowie.

W ten sposób realizuje się prawidłowo zasada trójpodziału i wzajemnej kontroli władz. Pomysł, by Parlament wybierał również przedstawicieli sędziów jest niezgodny z Konstytucją. Dotyczy to także propozycji awaryjnego wyznaczania kandydatów przez prezydenta, w razie nieznalezienia w Sejmie konsensusu 3/5 głosów przy wyborze kandydata.

PiS, choć nie pochwala tego rozwiązania gotowe jest na kompromis. Chce tylko, by taką właśnie większością głosów wybierał sędziów, w sytuacjach awaryjnych Senat, gdzie PiS ma zdecydowaną przewagę.

Także i to rozwiązanie jest niekonstytucyjne. Wątpliwości budzi także możliwość odesłania połowy sędziów SN na emeryturę czyli w stan spoczynku, jak również zaproponowane rozwiązania dotyczące powołania w SN Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych.

„Skarga kasacyjna” rozpatrywana przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych, to podobnie jak Izba Dyscyplinarna w SN, zupełnie nowe rozwiązania. Jak pan je ocenia?×
KOMENTARZE (6)

 • obywatel, 2017-11-23 08:56:19

  Miał pan intuicję. Prezydent dogadał się z prezesem, a my wciąż wierzymy, że to się może inaczej skończyć.
 • stary polak, 2017-10-09 19:12:27

  Nie jestem żadnym specjalistą ,ale z obserwacji.Spółki skarbu państwa w po. bankrutowały, wystarczyło zmienić ludzi i podobno pracują z zyskiem.Co zrobiła ekipa Pana Morawieckiego z VAT-em,wszędzie wystarczyło zmienić ludzi
 • IIAfera gruntowa PiSowska, 2017-10-09 08:58:28

  Patologiczna Ustawa w obiegu prawnym Prawa i Sprawiedliwości, podpisana przez Andrzeja Dudę 27 sierpnia 2015roku, z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.1338) budynki i nieruchomości w obrębach miast tracą z każdym dniem na wartości , rynek ni...eruchomości boryka się z zapaścią większą jak przed II wojną światową, brak Ustawy regulująca należne rekompensaty finansowe dla właścicieli nieruchomości i budynków z obrębów Miast, ustawodawca zamiast w obrębach gmin wyłączyć grunty rolne spod konturów budynków mieszkalnych dopuścił się najcięższego kalibru przestępstw, niszczenia gruntów rolnych wszystkich klas na cele nie rolnicze do 0.5ha. Należny podatek VAT od obrotu gruntami w przedmiotowej ustawie omijamy w postaci wyłączenia gruntu rolnego do 0.5ha pod zabudowę zagrodową(budynek mieszkalny+gospodarczy). Największa afera finansowa RP mająca na celu uszczuplenie Skarbu Państwa Polskiego, jak również ograbienie obywateli z resztek godności osobistej z obrębów miast. Poprzez łamanie praw człowieka odbierają Nam wolność.  rozwiń