PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasto Gdańsk

Psycholog prowadzi wykłady dla seniorów w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia (Fot. Joanna Podoska/gdansk.pl)

Program 6-10-14 dla Zdrowia na kolejne lata. Od prawej Paulina Metelska z UCK, Katarzyna Bosacka i Piotr Kowlaczuk wiceprezydent Gdańska (Fot. Sylwia Mierzewska UCK)


Miasto Gdańsk zostało nominowane w konkursie Zdrowy Samorząd.

Miasto Gdańsk zostało nominowane w konkursie za realizację następujących programów:

1. 6,10,14 dla Zdrowia – Gdański program prewencji chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży. W module przesiewowym udział biorą dzieci w wieku: 6, 10 i 14 lat. W module interwencyjnym uczestniczą dzieci spełniające kryteria włączenia (nadwaga, otyłość, niska sprawność krążeniowo-oddechowa) wraz z rodzinami.

2. Trzeci Wiek w Zdrowiu – Gdański Program Promocji Zdrowego Stylu Życia dla Seniorów. Programem zostali objęci gdańszczanie w wieku 60+.

3. Kampania Społeczna DOM = Dziecko Ojciec Matka. Zostali nim objęci przyszli i obecni rodzice, dzieci, specjaliści zawodowo zaangażowani w pracę z rodziną.

Opisy programów zamieszczamy w załaczniku.Wyszukiwarki

Polecane oferty: