PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasto Katowice

Aktywna mama

Zdrowy kręgosłup


Miasto Katowice zostało nominowane w konkursie Zdrowy Samorząd.

Miasta Katowice zostało nominowane w konkursie za realizację dwóch edycji programu „Od przedszkola do seniora”. Zostały one realizowane w latach 2016-2017.

Projekt finansowany był ze środków budżetu Miasta Katowice. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu były bezpłatne dla mieszkańców. Całkowity koszt realizacji I edycji wyniósł 106 405,09 zł, a II edycji 109 777,19 zł.

Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców Katowic i realizowany dla następujących grup docelowych: kobiety w ciąży, dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, dorośli, osoby niepełnosprawne, seniorzy (chętni do udziału słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, podopieczni Dziennych Domów Opieki Społecznej, członkowie Klubów Seniora), instytucje (szkoły, przedszkola, domy dziecka, biblioteki publiczne, ośrodki kultury, szpitale).

Opis projektu zamieszczamy w załączniku.Wyszukiwarki

Polecane oferty: