PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasto Łódź

Zajęcia profilaktyczne z dziećmi

Zajęcia profilaktyczne z dziećmi

Zajęcia profilaktyczne z dziećmi


Miasto Łódź zostało nominowane w konkursie Zdrowy Samorząd.

Miasto Łódź zostało nominowane w konkursie za realizację programu pn.: Łódź kontra choroby wątroby realizowanego w ramach programu PL13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa. Kwota przyznana miastu wyniosła 2 906 491 zł.

Celem projektu była poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez zmniejszenie zachorowalności na przewlekłe choroby wątroby związane ze stylem życia. Działania skierowano do 3 grup: kobiet i mężczyzn zagrożonych nadużywaniem alkoholu, kobiet i mężczyzn z nadwagą lub otyłość, dzieci i młodzieży.

Opis programu zamieszczamy w załączniku.Wyszukiwarki

Polecane oferty: