PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasto Sopot

Zajęcia profilaktyczne

Zajęcia profilaktyczne


Miasto Sopot zostało nominowane w konkursie Zdrowy Samorząd.

Miasto Sopot zostało nominowane w konkursie za realizację projektu pn. „Program wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS”.

Głównym założeniem programu jest przeprowadzenie kompleksowych badań mających na celu ocenę stanu zdrowia sopockiej młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, tj. chorób niedokrwienia serca, zespół metaboliczny, przewlekła choroba nerek, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. Wyodrębnienie grupy dzieci z podwyższonym ryzykiem rozwoju tych chorób pozwoli na odpowiednio wczesne i skuteczne wprowadzenie działań prewencyjnych. Do wzięcia udziału w programie zostali zaproszeni wszyscy uczniowie piątych klas szkół podstawowych.

Opis programu znajduje się w załączniku.Wyszukiwarki

Polecane oferty: