PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasto Zabrze

Rehabilitacja w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zabrzu

Drużyna OPiLU Zabrze biorąca udział w turniejach piłki halowej


Miasto Zabrze zostało nominowane w konkursie Zdrowy Samorząd.

Miasto Zabrze do konkursu zgłosiło:

1. Działalność Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu realizującego „Program zwiększenia dostępności i jakości oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych dla osób z problemami uzależnień, ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze”. Program jest finansowany w formie dotacji z budżetu miasta w wysokości 660 000 zł.

2. Działalność Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, realizującego „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Programem objętych zostało 300 pacjentów z miasta Zabrze.

3. Program profilaktyczny: „Kicaj zdrowo – zdrowe odżywianie”. Program rokrocznie finansowany jest ze środków budżetu Miasta Zabrze w kwocie ok. 15 000 zł (w tym jest zakup gadżetów dla dzieci biorących udział w programie).

Opis programów zamieszczamy w dziale Multimedia

 Wyszukiwarki

Polecane oferty: