PARTNER PORTALU
  • BGK

Powiat piotrkowski

Powiat piotrkowski został nominowany w konkursie Zdrowy Samorząd.

Powiat piotrkowski został nominowany w konkursie Zdrowy Samorząd za realizację programu profilaktycznego pn. „Twoje Serce, Twoim Życiem” - Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia

Okres realizacji projektu od września 2015 r. do lutego 2017 r.

Projekt w całości był finansowany ze środków zewnętrznych, tj. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (85 proc.) oraz środków budżetu państwa (15 proc.) w Ramach Programu PL 13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu.

Pełny opis programu zamieszczamy w dziel MultimediaWyszukiwarki

Polecane oferty: