PARTNER PORTALU
  • BGK

Województwo opolskie

Uczestniczka programu podczas wykonywanego badania prenatalnego (źródło: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu)

Kampania informacyjna programu zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym (źródło: Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie)

Warsztaty zdrowego żywienia w ramach realizacji projektu pn. Subregion środkowy wysportowany i zdrowy


Województwo opolskie zostało nominowane w konkursie Zdrowy Samorząd.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego został nominowany w konkursie za następujące programy:

1. Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego na lata 2016-2020.

Na realizację Programu przeznaczone zostaną środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości ok. 18 000 000 zł (85 proc.). Pozostałe 15 proc. będzie finansowane ze środków budżetu państwa (maks. 9,5 proc.) oraz wkładu własnego beneficjenta (min. 5,5 proc.). Całościowa alokacja Programu wynosi ok. 22 600 000 zł.

2. Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”. Na realizację programu przeznaczone są środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości 56 000 000 zł (85 proc.). Pozostałe 15 proc. jest finansowane ze środków budżetu państwa (maks. 9,5 proc.) oraz wkładu własnego beneficjenta (min. 5,5 proc.). Całościowa alokacja na program wynosi 69 835 294 zł.

3 Program rehabilitacji medycznej ułatwiający powroty do pracy na lata 2016-2020. Na realizację programu przeznaczone zostaną środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości 8 660 000 zł (85 proc.). Pozostałe 15 proc. będzie finansowane ze środków budżetu Państwa (maks. 10 proc.) oraz wkładu własnego beneficjenta (min. 5 proc.). Całościowa alokacja na program wynosi ok. 10 799 529 zł.

Opis programów zamieszczamy w załączniku.Wyszukiwarki

Polecane oferty: