PARTNER PORTALU
  • BGK

Rada Konsultacyjna Konkursu "Zdrowy Samorząd"

Ostatecznego wyboru laureatów – spośród zgłoszonych kandydatur – dokona Rada Konsultacyjna Konkursu, złożona między innymi z przedstawicieli instytucji centralnych i uczelni medycznych.

Oto skład Rady Konsultacyjnej: 

dr Michał Brzeziński, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Dorota Cianciara, kierownik, Pracownia Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Rafał Kerger, redaktor naczelny, PortalSamorzadowy.pl

Wojciech Kuta, redaktor naczelny, portal i magazyn Rynek Zdrowia

dr Mariola Seń, p.o. kierownika, Zakład Promocji Zdrowia, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

prof. Mirosław J. Wysocki, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, kierownik, Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład HigienyWyszukiwarki

Polecane oferty: