PARTNER PORTALU
  • BGK

Rozbudowa infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej gminy Uniejów

Rozbudowa infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej gminy Uniejów w ramach projektu „Tremy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej” została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013.

148
59
Termy Uniejów czyli kompleks termalno-basenowy w gminie Uniejów cieszy się niesłabnącym powadzeniem. Dalszemu rozwojowi gospodarczemu w oparciu o turystykę i uzdrowiskowo-rekreacyjną miały służyć kolejne inwestycje obejmujące:

- rozbudowę kompleksu termalno-basenowego poprzez budowę budynku z basenami krytymi, zespołu odnowy biologicznej, basenów otwartych, zagospodarowanie terenu wokół;
- rozbudowę ujęcia wody geotermalnej (realizowana długość ujęcia 6924,5 mb);
- odrestaurowanie wraz z otoczeniem budynku zabytkowego Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich z XIV w. – funkcjonuje jako całoroczny obiekt hotelowo-konferencyjny;
- odrestaurowanie byłego budynku kina na „Dom Pracy Twórczej” – całoroczne centrum artystyczno-kulturalne, miejsce sympozjów, warsztatów i szkoleń;
- budowa kompleksu „Zagroda Młynarska” – całoroczny kompleks muzealno- noclegowy.

Wartość inwestycji to 58,72 mln zł, z czego dofinansowanie z EFRR wyniosło 40,51 mln zł. Wkład własny gminy to 15,61 mln zł, pozostałą część stanowią inne środki krajowe.

Z uwagi na charakter obiektów oraz właściwości wód termalnych, projekty wpłynęły na zwiększenie liczby osób młodych i będących w wieku emerytalnym, korzystających z obiektów.


Wyszukiwarki

Polecane oferty: