PARTNER PORTALU
  • BGK

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Czajka” została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013.

192
109
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni „Czajka" była największą inwestycją środowiskową w tej części Europy i stanowiła główne zadanie w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie."

Jest to najnowocześniejsza w Polsce oczyszczalnia ścieków i jedna z największych w Europie. Połowa z ponad 3 mld zł środków na inwestycję pochodziła z funduszy UE.

Przed rozbudową oczyszczalni 75 proc. nieoczyszczonych ścieków z lewobrzeżnej części miasta trafiało do Wisły. "Czajka" od końca czerwca ub.r. przyjmuje nieoczyszczane wcześniej ścieki z lewej części stolicy (dzielnice centralne i północne) oraz wody opadowe, a także ścieki komunalne z gmin ościennych - Legionowa, Zielonki i Marek.

Dzięki nowoczesnej technologii ścieki oczyszczane są w 98 proc. a powstały biogaz zamieniany jest na energię elektryczną i cieplną.

Rozwiązuje także problem zagospodarowania osadów ściekowych poprzez budowę Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii instalacja jest w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska.Wyszukiwarki

Polecane oferty: