Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu

25
50
Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu – etap II została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013.

MULTIMEDIA

Opis inwestycji

Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg to największa inwestycja drogowa w historii miasta. Inwestycja obejmowała budowę nowego układu drogowego poprawiającego dostęp do kołobrzeskiego portu wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

Celem inwestycji było wykonanie nowego połączenia drogowego dla terenu portu, wpływającego na jego przyszły rozwój oraz odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego miasta.

Inwestycja przyczyni się do zwiększania możliwości przeładunkowych, stanowiąc naturalną kontynuacje dużej i zakończonej inwestycji przebudowy wejścia do portu.

Tzw. kołobrzeska obwodnica zmniejsza korki, ułatwia dostęp do różnych zakątków miasta, a latem umożliwia turystom sprawniejsze przemieszczanie się po Kołobrzegu.

Wartość inwestycji to 57,33 mln zł. Dofinansowanie z UE wynosi blisko 48,5 mln zł.

WYSZUKIWARKI

Polecane oferty: