PARTNER PORTALU
  • BGK

Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w Legnicy

Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego w Legnicy została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013.

711
233

Wydzielony zwarty obszar miasta został poddany procesowi gruntownej rewitalizacji pod względem infrastruktury technicznej, drogowej i mieszkaniowej. Zagospodarowane zostały przestrzenie publiczne i wnętrza blokowe, a jednocześnie rozpoczęły się programy resocjalizacji społecznej.

Szczególnie ważnym jest tutaj wątek społeczny będący uzupełnieniem „działań twardych" - „działaniami miękkimi", których adresatem są ludzie zamieszkujący tę rewitalizacyjną przestrzeń.

Projekt składa się z ośmiu zadań:

1. „ Przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym",
2. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. H. Pobożnego i B. Chrobrego"
3. „Budowa ogrodu zabaw dla dzieci",
4. „ Przebudowa infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana",
5. „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych",
6. „Przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego",
7. „Zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych",
8. „ Przebudowa ulicy Libana".

Łączna wysokość dofinansowania w ramach projektu „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego" sięga 15,9 mln zł. Wkład własny gminy Legnica wynosi 6,9 mln. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 22,8 mln. zł. Z tym, że zadanie „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. H.Pobożnego i B. Chrobrego" w całości finansowane było z budżetu gminnej spółki Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.Wyszukiwarki

Polecane oferty: