PARTNER PORTALU
  • BGK

Modernizacja i rozbudowa sytemu gospodarki wodno-ściekowej Nowego Sącza

Modernizacja i rozbudowa sytemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi ternami gmin sąsiednich została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013.

2624
263

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Nowego Sącza, Starego Sącza, Kamionki Wielkiej i Nawojowej. Inwestycja ma charakter przełomowy z punktu widzenia rozwoju obszaru Sądecczyzny. Tysiące rodzin i domostw rozstaje się z uciążliwością związaną z wywożeniem szamb.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały następujące zadania:

- budowa 70 km sieci wodociągowej z infrastrukturą
- budowa 174 kanalizacji sanitarnej z konieczną infrastruktura
- modernizacja i rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu
- modernizacja 2 km sieci wodociągowej
- modernizacja 8 km sieci kanalizacyjnej
- wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Biegonicach oraz budowa na jej ternie punktu zlewnego.


Szacunkowa wartość projektu netto wynosi 275 mln zł. Wartość dofinansowania z NFOŚIGW wyniosła 171 mln, wkład własny spółki Sądeckie Wodociągi to 3 mln zł, kredyt inwestycyjny – 101 mln zł.Wyszukiwarki

Polecane oferty: