PARTNER PORTALU
  • BGK

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce

Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce – etap II została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013.

37
54

Projekt zrealizowało miejscowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom. Koszt inwestycji netto to 38 mln zł . Inwestor większość środków ( 22,5 mln zł) na budowę pozyskał z Unii Europejskiej. 4,7 mln wynosił wkład własny udziałowców spółki, 5,8 - pożyczka z WFOŚiGW, 19,45 mln pożyczka płynnościowa.

Zakład wyposażony został w nowoczesną instalacje od segregacji śmieci. Lubawska instalacja rocznie będzie przetwarzała ok. 40 tysięcy ton odpadów. Dzięki nowoczesnej technologii jedynie 10 procent odpadów trafi na wysypisko.

Pozostałe rezultaty inwestycji to:

- wydzielenie frakcji bio z odpadów komunalnych i skierowanie do kompostowania (ok 16 tys. ton rocznie);
- 3-4 krotne przyspieszenie procesu kompostowania, zwiększenie wydajności kompostowni;
- możliwość odzysku szkła, metali;
- przetwarzanie frakcji o wysokiej wartości opałowej na paliwo alternatywne;
- ograniczenie odpadów biodegradowalnych do składowania, deponowanie odpadów balastowych.

Lubawski zakład obsłuży 150 tysięcy mieszkańców z 17 dolnośląskich gmin z powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego.

 Wyszukiwarki

Polecane oferty: