PARTNER PORTALU
  • BGK

Ośrodek Spotkań Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej

Renowacja synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – utworzenie Ośrodka Spotkań Kultur została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013.

338
219

Projekt obejmował renowację znajdującej się w ruinie synagogi chasydzkiej i przystosowanie jej do pełnienia funkcji Ośrodka Spotkania Kultur (OSK).

Całkowita wartość projektu to 9,8 mln zł z czego dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło ponad 6,1 mln zł. Wkład własny gminy Dabrowa Tarnowska (liczącej 20 tys. mieszkańców) wyniósł ponad 2,2 mln zł. W montażu finansowym obecne były też środki otrzymane z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

Dąbrowa Tarnowska zyskała niezwykły obiekt. Aranżacja pomieszczeń synagogi sprawia, że może ona pełnić cele muzealne, wystawiennicze i widowiskowo-kulturalne. Walory historyczne umożliwiają rozwój turystyki sentymentalnej i edukacyjnej. Obiekt wykorzystywany jest do prowadzenia żywych lekcji historii, religii i wiedzy o kulturze.

 W OSK wykorzystywane są technologie multimedialne, infokioski, ekrany LCD.Wyszukiwarki

Polecane oferty: