PARTNER PORTALU
  • BGK

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013.

37
66

Zakres projektu obejmuje m.in. kompleksową przebudowę przepompowni ścieków, kanałów sanitarnych, studni kanalizacyjnych oraz magistrali wodociągowej wraz z wymianą armatury. Inwestycja jest przeprowadzana w tak dużej skali pierwszy raz w historii tego miasta. Przebudowa kanałów i wodociągu jest realizowana metodami bezwykopowymi.

Rezultaty projektu to m. in. :

- budowa magistrali drugostronnego zasilania miasta w wodę;
- budowa ok. 6 km nowej kanalizacji sanitarnej;
- budowa 4,1 km sieci wodociągowej;
- budowa dwóch przepompowni ścieków i modernizacja głównej przepompowni;
- liczba nowych osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej – 1222 osoby
- liczba nowych osób podłączonych do sieci wodociągowej – 528 osób.

Wartość projektu netto wynosi 92,8 mln zł z czego środki własne PWIK wynoszą 40,1 mln zł, a dofinansowanie unijne – 52,7 mln zł.Wyszukiwarki

Polecane oferty: