Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

271
109
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej został nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013.

MULTIMEDIA

Opis inwestycji

Nadrzędnym celem ośrodka jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności słabowidzącym, niewidomym oraz z dysfunkcją ruchu, poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną i rehabilitacyjną.

Nowy ośrodek zastąpił dwa poprzednio działające.

Obiekt składa się z trzech części, z których pierwsza jest przeznaczona dla dzieci słabowidzących i niewidomych, druga dla dzieci niepełnosprawnych, natomiast trzecia jest łącznikiem pomiędzy dwoma pierwszymi częściami, w którym znajduje się internat, basen, kompleks rehabilitacyjny, stołówki, świetlica oraz  biblioteka.

Budowa obiektu kosztowała 72 mln zł. Miasto 10 mln otrzymało z rezerw celowej budżetu państwa oraz  5,3 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

WYSZUKIWARKI

Polecane oferty: