PARTNER PORTALU
  • BGK

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla zostało nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013.

54
104
Główny celem projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Przemyśla poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan.

Dzięki wybudowaniu sieci: drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz melioracji, znacznie wzrosła atrakcyjność tych terenów. Przedsięwzięcie pozwoliło również zabezpieczyć kluczowe dla miasta powiązania Podstrefy Przemyśl z drogami regionalnymi i krajowymi.

W wyniku inwestycji tereny inwestycyjne zaczęły spełniać wymogi oferty inwestycyjnej miasta. Po zrealizowaniu projektu już w 2012 r. znalazł się pierwszy inwestor, który ulokował swą działalność na terenie strefy i wybudował tam zakład produkcyjny. Kolejny inwestor jest na etapie finalizowania formalności związanych z wejściem na jej teren

Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 20,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to 16,6 mln zł.Wyszukiwarki

Polecane oferty: