PARTNER PORTALU
  • BGK

Przebudowa układu komunikacyjnego Gdańska

Przebudowa układu komunikacyjnego Gdańska - poprzez realizację projektów inwestycyjnych: Trasa W-Z, Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego, Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2014.

296
50

Wszystkie z wymienionych przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowane są na rozbudowę docelowego układu komunikacyjnego miasta, gdyż po ich zrealizowaniu poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców Gdańska i Trójmiasta.

Dzięki nim:

- powstały nowe powiązania komunikacyjne usprawniające funkcjonowanie istniejącego układu drogowego (tzw. rama komunikacyjna), mające istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Gdańska;

- poprawiono dostęp do rozbudowanego lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębichowie;

- umożliwiono bezkolizyjny wyjazd z Portu Morskiego Gdańsk w kierunku Łódzi i Warszawy z pominięciem Śródmieścia;

- usprawniono system komunikacji zbiorowej poprzez wybudowanie nowych linii tramwajowych w kierunku dzielnic mieszkaniowych dotychczas słabo skomunikowanych z centrum;

- rokrocznie zwiększa się średnia prędkość poruszania się pojazdów po układzie drogowym Gdańska, co potwierdzają rankingi "najwolnieszych" miast w Polsce. Gdańsk dzięki realizowanym inwestycjom oddala się w kategorii najbardziej "zakorkowanych" miast.

Łączny koszt trzech projektów drogowych to ponad 2 mld zł z czego 1,6 mld zł pochodzi z funduszy unijnych.

Inwestorem jest miasto Gdańsk. Przygotowanie i realizację kluczowych dla Gdańska inwestycji komunikacyjnych miasto powierzyło powołanej w 2008 roku spółce Gdańskie Inwestycje Komunalne (GIK), której jest 100% właścicielem.  Inwestycje mają być gotowa do końca 2014 r. Zdjęcia wraz prezentacją przysłaną przez inwestora dostępne są w dziale multimedia.

 Wyszukiwarki

Polecane oferty: