PARTNER PORTALU
  • BGK

Dwupoziomowe skrzyżowanie w Lublinie

<p>Projekt stanowi kontynuację działań inwestycyjnych miasta Lublin w zakresie wyprowadzenia ruchu z centrum miasta</p> <p>Usprawnione zostały połączenia pomiędzy dzielnicami Lublina, poprawiła się także dostępność do strefy aktywizacji gospodarczej miasta</p>

Projekt przebudowy skrzyżowania DK 19 i DW 809 w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19), został nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

Wartość inwestycji: 70 098 637,24 zł

Dofinansowanie inwestycji: 58 936 135,29 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, Oś Priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa.

Data oddania do użytku: grudzień 2017 r.

Inwestor: Gmina Lublin

Projekt stanowi kontynuację działań inwestycyjnych miasta Lublin w zakresie wyprowadzenia ruchu z centrum miasta. Skrzyżowanie, poprzez DK19 – al. Solidarności, al. Gen. Sikorskiego i DW 809 – ul. Gen. Ducha, ul. Poligonową łączy sieć dróg miejskich z obwodnicą Lublina.

Usprawnione zostały połączenia pomiędzy dzielnicami Lublina, poprawiła się także dostępność do strefy aktywizacji gospodarczej miasta. Zastosowane podczas realizacji projektu rozwiązania techniczne spowodowały zmniejszenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostało skrzyżowanie ulic: al. Solidarności, al. Gen. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha na skrzyżowanie dwupoziomowe z wyspą centralną, łącznicami i sygnalizacją świetlną w poziomie „0” (w ciągu ul. Gen. Ducha oraz al. Gen. Sikorskiego) oraz estakadą prowadzoną w ciągu al. Solidarności.

Ponadto wybudowano m.in. wiadukt drogowy, przebudowano al. Gen. Sikorskiego, włączając ją do al. Solidarności, przebudowano ul. Północną, włączając ją do ul. Gen. Ducha.

Z myślą o pieszych powstała kładka nad al. Solidarności oraz chodniki. Rowerzyści zyskali nowe połączenia, które spowodowały włączenie sieci osiedlowych ścieżek rowerowych do systemu ścieżek rowerowych w mieście.

Opis inwestycji zamieszczamy w załącznikuWyszukiwarki

Polecane oferty: