PARTNER PORTALU
  • BGK

Elektrownia fotowoltaiczna dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach

<p>Projekt objął budowę 36 stołów fotowoltaicznych</p> <p>Uroczyste otwarcie inwestycji nastąpiło 31 stycznia 2018 r.</p>

Elektrownia fotowoltaiczna w oczyszczalni ścieków w Wojkowicach została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

Wartość inwestycji: 976 699,95 zł

Finansowanie inwestycji: dofinansowanie z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych): 674 530,25 zł

Data zakończenia inwestycji: 31 stycznia 2018 r.

Inwestor: Gmina Wojkowice

Przedmiotem projektu było wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 199,80 kWp dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach, co ma się przyczynić do obniżenia kosztów oczyszczania ścieków oraz, pośrednio, poprawiać stan powietrza w regionie.

Projekt objął budowę 36 stołów fotowoltaicznych. Na każdym stole umieszczono 24 moduły, co dało łącznie liczbę 768 sztuk. Instalacja powstała na wolnej przestrzeni działki, na której mieści się oczyszczalnia ścieków w Wojkowicach.

Własna farma fotowoltaiczna pozwoli  na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną Zakładu Gospodarki Komunalnej. Będzie to rozwiązanie ekologicznie, ponieważ źródło energii odnawialnej wpłynie na ogólną redukcję emisji gazów cieplarnianych i PM10 wynikających z produkcji energii równoważnej w elektrowni węglowej.

Opis inwestycji zamieszczamy w załączniku.Wyszukiwarki

Polecane oferty: