PARTNER PORTALU
  • BGK

Inwestycje drogowe w Rzeszowie

<p>W ramach tej inwestycji wybudowany został odcinek drogi wojewódzkiej w Rzeszowie od ul. Podkarpackiej do granic miasta.</p> <p>Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo na przecięciu DW z ul. Przemysłową.</p>

Budowa DW (Drogi Wojewódzkiej) na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S19) została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

Wartość inwestycji: 72 672 142,15 zł

Finansowanie inwestycji: fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020: 45 755 197 zł, wkład własny miasta: 26 916 945,15 zł

Zakończenie inwestycji: planowane na czerwiec 2018 r. (poziom zaawansowania prac na koniec 2017 r wyniósł 88 proc.)

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T. Zostanie to zrealizowane poprzez bezpośrednie połączenie budowanej drogi wojewódzkiej z drogą ekspresową S19 w węźle Rzeszów- Południe.

W ramach tej inwestycji wybudowany został odcinek drogi wojewódzkiej od ul. Podkarpackiej do granic miasta. Pozostały odcinek od granicy miasta do węzła drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe wykonany został w ramach odrębnego przedsięwzięcia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Cały odcinek drogi (część miejska i pozamiejska) jako projekt zintegrowany realizowany jest na mocy Porozumienia podpisanego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miastem Rzeszów.

Inwestycja obejmuje: budowa odcinka DW klasy G w granicach m. Rzeszowa o długości 1,54 km, przebudowę odcinka miejskiego DW klasy G – 0,51 km, rozbudowę odcinka DK19 klasy GP dł. 0,85 km, budowę węzła drogowego typu WC na połączeniu DW oraz DK19, budowa 4 skrzyżowań, budowę zatoki autobusowej, chodników o łącznej dł. 1,7 km oraz ścieżek rowerowych o dł. 1,6 km.

Opis inwestycji zamieszczamy w załączniku

 Wyszukiwarki

Polecane oferty: