PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica w Ząbkach

<p>Jeden budynek w miejsce kilku obiektów – to przyspieszy komunikację i skróci czas trwania procesu  diagnostycznego.</p> <p>Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica powstaje w miejscowości Ząbki położonej 10 km od centrum Warszawy na działce o powierzchni 12,21 ha.</p> <p>Duża część energii cieplnej nowo powstałego szpitala pochodzić będzie ze źródeł energii odnawialnej.</p>

Nowy Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica w Ząbkach jest jednym z projektów nominowanych w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

Wartość inwestycji: 140 000 000 zł

Finansowanie inwestycji: dofinansowane z RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: 95 830 667,89 zł, pozostała część: ze środków z emisji obligacji.

Data zakończenia: marzec 2018 r. (zakończenie budowy), otwarcie placówki - pod koniec drugiego kwartału 2018 r.

Inwestor: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica powstaje w miejscowości Ząbki, położonej 10 km od centrum Warszawy, na działce o powierzchni 12,21 ha.

Celem inwestycji jest poprawa dostępności do kompleksowej opieki psychiatrycznej oraz zapewnienie równomiernego dostępu do środowiskowej opieki psychiatrycznej. Niniejsza inwestycja przyczyni się do rozwoju regionalnego i lokalnego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz zapewni promowanie włączenia społecznego osób chorych psychicznie.

Duża część energii cieplnej nowo powstałego szpitala pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych, co pozwoli na znaczne oszczędności w stosunku do tradycyjnego zasilania oraz przyczyni się do poprawy stanu powietrza.

W okresie grzewczym pozwoli to wykorzystywać energię słoneczną pobraną i zmagazynowaną w lecie. Zimą z kolei nowoczesny system pozwoli przechowywać zimne powietrze, aby służyło latem do klimatyzowania pomieszczeń.

Zapotrzebowanie instalacji c.o. w pierwszej kolejności pokrywane będzie przez kaskadę pomp ciepła typu glikolowo-wodnego. Zastosowany glikol propylenowy (ekologiczny) jest bezpieczny dla środowiska w przypadku ewentualnej awarii systemu.

Opis inwestycji zamieszczamy w załączniku

 Wyszukiwarki

Polecane oferty: